Svatá Hora v září dvakrát v záři reflektorů

Svatá Hora je významným mariánským poutním místem a architektonickou perlou raného baroka v Příbrami. V měsíci září se zde konají dvě výjimečné akce, které toto duchovní místo představí v jiném světle - Příbramská svatohorská šalmaj a Svatohorské schody 2023 - 343 schodů pro tvořivost.

Víte, co je „šalmaj“? Šalmaj je dřevěný dechový nástroj, ovšem když řekneme Příbramská svatohorská šalmaj, máme na mysli celodenní akci, při které si v Příbrami užijete historii, divadlo, dobovou hudbu, tanec, řemesla, zkrátka den plný aktivit pro celou rodinu.

  Šalmaj

Šestnáctý ročník Příbramské svatohorské šalmaje připadá na sobotu 9. září. V tento den vyjde tradiční dobový průvod v 9.30 z náměstí T. G. Masaryka směrem ke Svaté Hoře. Na svatohorském nádvoří bude v 10.15 zahájena tato celodenní akce, která bude ukončena v nočních hodinách tradičním vystoupením příbramské skupiny Ginevra.

  

V průběhu dne se díky výběru programu budeme moci vrátit o několik století zpět, chybět nebudou šermíři, dobová hudba, tanec, divadlo, připraveno je středověké tržiště, kuchyně, středověký tábor s dobovými hrami, řemeslné dílničky nebo například škola renesančního tance. Děti se také mohou těšit na oblíbenou ponožkovou bitvu.

  

Druhou akcí, na kterou vás zveme, je umělecký happening Svatohorské schody 2023 - 343 schodů pro tvořivost.

  Svatohorské schody

Město Příbram se Svatou Horou spojují od 17. století Svatohorské schody. Takové schodiště je v Čechách naprosto unikátní, podobné kryté schodiště najdeme nejblíže v německém Pasově. V sobotu 23. září schody ožijí kulturou. K vidění budou fotografie, koláže, obrazy, sochy, bude hrát hudba a bude se relaxovat v přilehlých svatohorských sadech. Umělecké exponáty budou nasvícené a tím dostane celý prostor ambientní a naprosto jedinečný charakter.

  

Bližší informace najdete na salmaj.pribram.eu a facebook.com/Svatohorskeschody.

Other articles: