Návrat pomníku Svobody
v Arnoštových sadech: Obnova historického symbolu

Příběh začíná v noci z 29. na 30. června 2021, kdy byla pádem stromu způsobeným bouřkou poškozena socha jinocha s praporem a ratolestí, která je součástí pomníku Svobody. Pomník nese hluboký historický význam, byl vytvořen jako vzpomínka na 252 vojáků z Příbrami, kteří zahynuli během I. světové války. Odhalen byl 28. října 1927.

Práce významných umělců

Historie pomníku sahá až do roku 1917, kdy město Příbram zadalo architektu Janu Kotěrovi zpracovat návrh. Model sochy byl vytvořen Janem Štursou a akademický sochař a malíř Václav Šára se postaral o její realizaci. Památník byl slavnostně odhalen 28. října 1927. V roce 1936 byly na pomník přidány pamětní desky se jmény padlých vojáků.

Objev vzkazu z minulosti

Vraťme se k poškozené soše. Po několikaměsíčním jednání památkářů a restaurátorů bylo rozhodnuto o nejvhodnějším způsobu opravy. V říjnu 2021 byla socha jinocha sejmuta a odvezena do ateliéru k restaurování.

Při sundání poškozené sochy restaurátoři objevili časovou schránku ukrytou v podstavci. Ta obsahovala zprávu z roku 1946, ve které byly uloženy informace o navrácení sochy do Arnoštových sadů po skončení II. světové války. Toto poselství je vzácným svědectvím historických událostí a připomínkou období, kdy se město a země vzpamatovávaly z válečných ran.

Dvě časové schránky jako důkaz obnovy symbolu svobody

Socha jinocha byla vrácena na své místo ve středu 13. září 2023. Město připravilo novou časovou schránku, která nese zprávu týkající se opravy sochy a celého památníku a základních informací o městě. Původní i nová časová schránka byly uloženy zpět do podstavce jako důkaz obnovy tohoto historického symbolu svobody a památky obětí I. světové války ve středu 25. října 2023.

Další články: