Výběrové řízení

Koordinátor/ka spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s.

Spolek Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. vyhlašuje dne 1. 9.2021 výběrové řízení na obsazení pozice:

Koordinátor/ka spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s.

 

Místo výkonu činnosti:  Středočeský kraj – Oblast Brdy a Podbrdsko 

Sjednaný druh činnosti:  koordinátor/ka spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s.

Odměna za činnost:  20.000 Kč/měsíc na 80 hodin/měsíc, 40.000 Kč/měsíc na 160 hodin/měsíc.

Doba trvání:  od ukončení výběrového řízení do konce roku 2021 na základě smlouvy o dílo                                        

Zákonné předpoklady:  občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk.

 

Bližší informace naleznete na stránkách Brdy a Podbrdsko