Voda v Brdech

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Informační centrum města Příbram zvou na komentovanou vycházku Voda v Brdech

I během letošní letní sezóny se vydáte na komentovanou vycházku za tajemstvím vody v Brdech. Po loňské akci, která předestřela odpovědi o její funkci, výskytu a množství, se ke zvídavým účastníkům turistického výletu přidáte v neděli 17. července. 
Na trasu o délce 4,2 kilometru jsou zvány také rodiny s dětmi. Organizátoři doporučují přibalit s sebou kromě svačiny holiny (příp. náhradní oblečení a obuv), kladívko a ochranné brýle (postačí sluneční).
Sraz je stanoven na 11.45 u turistického přístřešku v Kozičíně, vycházka končí v 15.00 v Orlově. Do obou obcí vede z Příbrami linka městské hromadné dopravy 5B, která od poloviny června do poloviny září dopravně zajišťuje vstupní místa do Brd. Časy spojů navazují na zahájení i konec akce.

Další články: