130. výročí březohorské důlní katastrofy

Každé město má svoji historii, ta naše je od nepaměti spjata s hornictvím. Na historii svého města jsou Příbramané hrdi, což se projevuje mimo jiné i pořádáním pravidelných hornických akcí. V letošním roce si mimo jiné připomínáme 130. smutné výročí březohorské důlní katastrofy.

Pokud bychom měli možnost přenést se o 130 let zpět, dělilo by nás pouhých pár dní od největší důlní katastrofy té doby ve světě v oblasti rudného hornictví a největší v historii českého báňského podnikání, která poznamenala stovky rodin z Příbrami, Březových Hor a okolních obcí. V úterý 31. května roku 1892 pravděpodobně shodou nešťastných událostí vzplanul v dole Marie požár. Zplodiny se záhy v podzemí rozšířily i do okolních šachet a celé neštěstí si vyžádalo 319 lidských životů.

Ve výroční den, tedy v úterý 31. května 2022 si události připomeneme pietní akcí, ovšem pozvat veřejnost můžeme také na sobotu 28. května, kdy se koná tzv. Vzpomínkový den v Hornickém muzeu.

„V sobotu 28. května přivítáme veřejnost v areálu Ševčinského dolu, kde se v tento den kromě vzpomínkové akce koná také Muzejní noc. V programu jsou v čase od 16 do 22 hodin připraveny hudební produkce, při kterých vystoupí písničkář Petr Vašina a dále sbory Arytmie Praha a Gambale. Dále se návštěvníci mohou těšit na promítání dokumentárních záběrů a samozřejmě si připomeneme události roku 1892. V areálu Ševčinského dolu bude připraveno pietní místo s 319 svíčkami za 319 horníků a záchranářů, kteří zemřeli při zmíněném důlním neštěstí,“ říká ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl a dodává: „Jak jsem již zmínil, vzpomínková akce je propojena s programem Muzejní noci, takže si návštěvníci v tento den budou moci prohlédnout vybrané expozice v nevšedním čase. Pozvánku bych rád rozšířil také o možnost prohlídky Mariánské štoly, které začínají v 16, 17 a 18 hodin. Celý vzpomínkový den tedy nebude pouze o historických událostech. Zmínit bych mimo jiné mohl také odhalení plastiky Ivana Lošáka Hornická svatba, kterou Hornické muzeum získalo do svých sbírek od města Příbram.“

Události roku 1892 si mohou občané a návštěvníci města připomenout již v tyto dny na informačních panelech, které jsou na místech spojených s popisovanými událostmi. Trasa s prvním informačním panelem začíná u březohorského hřbitova a další zastavení následují u dolu Marie, Ševčinského dolu, u budovy bývalého báňského ředitelství na náměstí T. G. Masaryka. Poslední informační panel je umístěn u příbramského hřbitova.

K výpravě do historie je možné využít hru Marie v plamenech, kterou je možné stáhnout v mobilní aplikaci Skryté příběhy. „Je rozhodně dobré připomínat si hornickou minulost. 130. výročí březohorské důlní katastrofy nabízí jedinečnou příležitost, abychom si ještě více uvědomili, že město Příbram bylo, je a bude hornickým městem. V den výročí, tedy v úterý 31. května se můžeme sejít při pietní akci postupně na několika významných místech,“ uvedl starosta Jan Konvalinka a dodal, že velké díky patří všem, kteří se na akci pořádané Městským kulturním centrem ve spolupráci s hornickými a hutnickými spolky podíleli.

Pietní akce 31. května 2022

  • 16.00    Příbramský hřbitov 
  • 17.00    Březohorský hřbitov
  • 17.30    Kostel sv. Vojtěcha – Koncert Vepřekova smíšeného sboru 
  • 18.00    Nádvoří dolu Marie – Památník vdovám po obětech důlní katastrofy
  • 19.00    Důl Marie – posezení u černého piva

 

Další články: