Za historií, tradicemi a řemesly

Rozmanitá krajina ve stínu Brd poskytovala lidem suroviny i obživu.

Podbrdské muzeum v Rožmitále pod Třemšínem přibližuje, jak dříve vypadal zdejší život a jaké zvyky a tradice ho doprovázely. Samostatné expozice se věnují i královně Johaně z Rožmitálu a Jakubu Janu Rybovi, dvěma významným rožmitálským osobnostem. Jedním z řemesel, které nacházelo na Podbrdsku významné uplatnění, bylo železářství. Starý Rožmitál například proslul výrobou drobných železných předmětů, především cvočků, jejichž historii dnes ukazuje unikátní Cvokařské muzeum.

Dobříš byla zase známá pro výrobu rukavic, do tajemství rukavičkářského řemesla vás proto zasvětí Muzeum Dobříš.

Střední Povltaví je pozoruhodné i dochovanou venkovskou architekturou. Obytné, hospodářské, technické a drobné sakrální stavby, díky kterým se seznámíte s bydlením a hospodařením na vesnici, uchovává skanzen ve Vysokém Chlumci

Muzeum Špýchar v Prostřední Lhotě vás pak blíže provede životem venkovského obyvatelstva středního Povltaví v 19. až 20. století. Při svých toulkách touto oblastí nevynechte ani Muzeum Zlata v Novém Kníně, které přibližuje historii těžby a zpracování zlata na Novoknínsku.