Skanzen Vysoký Chlumec

Přidat do plánovače +

Muzeum vesnických staveb středního Povltaví

Kontakty


Muzeum vesnických staveb středního Povltaví Vysoký Chlumec
pobočka Hornického muzea Příbram
262 52 Vysoký Chlumec

mvs@muzeum-pribram.cz
733 371 546
https://www.muzeum-pribram.cz/skanzen-vysoky-chlumec/

Skanzen uchovává cenné památky venkovské architektury, které dokládají vývoj lidového domu od poloviny 17. do počátku 20. století na území Středočeské pahorkatiny a ve středním Povltaví, v oblasti dotčené těžbou kamene. Do přírodního areálu v údolí potoka jsou postupně přenášeny obytné, hospodářské, technické a drobné sakrální objekty ohrožené na původním místě zánikem. Interiérové expozice přibližují způsob bydlení a hospodaření na vesnici. V muzejních sbírkách regione se dochovaly předměty z vybavení venkovské domácnosti, lidový oděv, zemědělské a řemeslnické nástroje a náčiní i další předměty dokládající rolnické hospodářství.