Sportovní hala

Nachází se v budově Aquaparku Příbram a z hlediska jejího využití je možno tuto halu považovat za víceúčelovou.

Kontakty


Sportovní zařízení města Příbram
Legionářů 378
261 01 Příbram VII


szm@pb.cz
+420 318 621 384
+420 601 126 951
http://szm.pb.cz/
Fax: +420 318 623 815

Hlavní možnosti využití jsou pro nohejbal, volejbal, tenis a házenou. Halu je možné využít rovněž pro pořádání sportovních a kulturních akcí.