Pod Březovým vrchem je studánka s vynikající vodou

Nenápadnou studánku najdeme ve vzdálenosti asi 500 m vzdušnou čarou od hlavní cesty Třítrubeckým údolím, na severozápadním svahu Březového vrchu (785 m), na opuštěném romantickém místě. Nad studánkou, od skupiny buků, se za dobrého počasí otevírá pěkný výhled přes údolí na protější zalesněné stráně.

12 kmBrdy

V Brdech znám přes padesát studánek. Některé z nich jsou bez přístřešku, jen tak provizorně vyskládané z kamenů, jiné udržované, s dřevěným, někdy i kamenným přístřeškem, často s nápisem a letopočtem. 

Voda bývá v brdských studánkách zpravidla dobrá, osvěžující, leckdy vynikající, doporučuje se však před použitím prameniště raději prohlédnout, zda v jeho okolí nejsou nějaké předměty, které by mohly vodu znečistit. Zkušení návštěvníci s sebou raději nosí odzkoušený vodní filtr. Při několikadenních cestách je totiž spotřeba pitné vody k přímé konzumaci i přípravě jídla nezanedbatelná, takže znalost studánek po naplánované trase je poměrně důležitá.

Snad nejlépe studánku Pod Březovým vrchem najdeme tak, že se vydáme od Strašic po modré značce kolem Třítrubeckého zámečku. Po čtyřech kilometrech modrá končí na třítrubecké louce (dříve tu stávala Třítrubecká hájovna, nyní vodojem). Zde končí zelená vedoucí od Koruny (832 m) a probíhá tudy také červená, vinoucí se od Kočky (789 m) k Dlouhému vrchu (775 m). My však odtud tentokrát vyrazíme po žluté směrem k Březovému vrchu.

Studánku Pod Březovým vrchem najdeme po necelých dvou kilometrech na krátké značené odbočce. Studánka je schována v údolíčku, nad nímž nemůžete přehlédnout skupinku rozložitých buků. Výhled na protější jihozápadní svahy Koruny je zde částečně zakryt vzrostlými stromy. V době mé návštěvy byla studánka trochu zpustlá, zarostlá, ale voda byla vynikající. Kolem studánky a zejména pod ní je rozsáhlý mokřad, jehož voda odtéká do Třítrubeckého potoka.

Jaroslav Hodrment

Skupina buků nad studánkou Pod Březovým vrchem.

Otevřít mapu