Kulturní dům

Symbolický předěl mezi původní historickou částí města a novým sídlištěm tvoří monumentální budova kulturního domu, postavená v letech 1957-1959 podle návrhu Václava Hilského ve stylu moderního klasicismu.

Objekt je tvořen třemi oddělenými bloky, které odpovídají funkčnímu členění. V nejvyšší části, jejíž vchod je zdoben výrazným reliéfem Bedřicha Stefana, sídlí divadlo a kino, ve střední je umístěna komorní scéna a společenský sál, vpravo je hotel s restaurací. 

Přísná strohost architektury je v interiéru vyvážena opakováním elegantního motivu vlny, použitím ušlechtilých stavebních materiálů, kvalitní uměleckou výzdobou i zapracováním uměleckořemeslných zdobných prvků.

Stavba je ukázkou kvalitní architektury daného období. Od roku 2006 je kulturní památkou.