Okolí Příbrami aktivně

Z jedné strany obklopují Příbram hluboké brdské lesy, z druhé strany ji obepíná zvlněná krajina středního Povltaví. Díky tomu, že město leží v srdci Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko, se můžete vydat na dobrodružný výlet do okolí jakýmkoliv směrem.

1. DO HLUBOKÝCH BRDSKÝCH LESŮ 

Okolí Příbrami aktivně  

Pilský rybník

Stovky zpevněných i nezpevněných, značených i neznačených lesních cest a pěšinek, skalisek, čistých studánek a potůčků, rozsáhlých vodních ploch, nápadných vrcholů i zapomenutých údolí. CHKO Brdy jsou pohořím nezastavěným, původními vesnickými komunitami dávno opuštěným, desítky let jako vojenský prostor uzavřeným. O to více čekají na to, až je s láskou a pokorou objevíte a prozkoumáte.

Příbram představuje ideální výchozí místo pro výlety, ať už se vydáte pěšky, nebo na kole. Z obce Orlov, místní části Příbrami, se jednoduše dostanete například k Pilskému rybníku, třetí největší vodní ploše v Brdech. Odtud můžete pokračovat dále do hlubokých lesů, nebo se vrátit zpět. Třeba přes Třemošnou, jednu z nejvýraznějších brdských hor. Z mrazového srubu Kazatelna se tu otevírá náhledná vyhlídka nejen na Příbram, ale až na Českomoravskou vrchovinu, Novohradské hory a Šumavu s Boubínem.

Od Pilského rybníka už je to jenom kousek na Tok, nejvyšší vrchol Brd i středních Čech. V jeho okolí se rozkládá působivá krajina někdejší dopadové plochy dělostřelecké střelnice s řadou výhledů daleko do krajiny. Za zastavení stojí také nedaleký vrch Houpák, z holého vrcholu se nabízí patrně nejkrásnější panoramatický rozhled v Brdech – až k pohraničním horám. Na přilehlé dopadové ploše Jordán se nachází řada bunkrů včetně pěchotního srubu „Benešák“, asi nejslavnější pevnostní stavby v Brdech.

Z Jinec vás naučná stezka zavede na tajuplný vrch Plešivec, jenž bývá označován za „Olymp Brd“. Příkré skalisko Čertova kazatelna, ale i jiná místa temene Plešivce, nabízejí široký rozhled zejména na centrální Brdy. Nedaleko vrcholu se ukrývá vyhlídka Fabiánova zahrádka, ve svazích pak známé Smaragdové jezírko nebo mohutný viklan. 

2. ZA PAMÁTKAMI A OSOBNOSTMI 

Okolí Příbrami aktivně   

Zámek Březnice

Ne na každém výletu musíte podávat sportovní výkony. Pokud se raději procházíte městskými uličkami, objevujete útulné kavárny a poznáváte nová místa, spojte svůj výlet s návštěvou některého z nedalekých zámků. 

Na zámku v Březnici uvidíte nejstarší dochovanou renesanční zámeckou knihovnu v Čechách, za prohlídku stojí i tamní bylinková zahrada a anglický park. Překrásným zrcadlovým sálem, rozsáhlým francouzským i anglickým parkem se projdete na dobříšském zámku, kterému se – ne náhodou – přezdívá „české Versailles“. Raně barokní zámek s pohádkovými komnatami a krásným zámeckým parkem najdete v Hořovicích, do první republiky vás zase vtáhne klasicistní zámek v Mníšku pod Brdy.

Nádhernou přírodu, novorenesanční zámeček a krásný park, které se staly druhým domovem hudebnímu skladateli Antonínu Dvořákovi, najdete ve Vysoké u Příbrami. Podbrdská krajina byla inspirací i Karlu Čapkovi, jeho někdejší letní sídlo můžete navštívit ve Strži u Staré Huti nedaleko Dobříše.

3. ZA HISTORIÍ, TRADICEMI A ŘEMESLY 

Okolí Příbrami aktivně   

Podbrdské muzeum v Rožmitále pod Třemšínem

Rozmanitá krajina ve stínu Brd poskytovala lidem suroviny i obživu. Podbrdské muzeum v Rožmitále pod Třemšínem přibližuje, jak dříve vypadal zdejší život a jaké zvyky a tradice ho doprovázely. Samostatné expozice se věnují i královně Johaně z Rožmitálu a Jakubu Janu Rybovi, dvěma významným rožmitálským osobnostem. Jedním z řemesel, které nacházelo na Podbrdsku významné uplatnění, bylo železářství. Starý Rožmitál například proslul výrobou drobných železných předmětů, především cvočků, jejichž historii dnes ukazuje unikátní Cvokařské muzeum. Dobříš byla zase známá pro výrobu rukavic, do tajemství rukavičkářského řemesla vás proto zasvětí Muzeum Dobříš.

Střední Povltaví je pozoruhodné i dochovanou venkovskou architekturou. Obytné, hospodářské, technické a drobné sakrální stavby, díky kterým se seznámíte s bydlením a hospodařením na vesnici, uchovává skanzen ve Vysokém Chlumci. Muzeum Špýchar v Prostřední Lhotě vás pak blíže provede životem venkovského obyvatelstva středního Povltaví v 19. až 20. století. Při svých toulkách touto částí příbramské krajiny nevynechte ani Muzeum zlata v Novém Kníně, které přibližuje historii těžby a zpracování zlata na Novoknínsku.

4. ZA TICHEM KOSTELŮ, KLÁŠTĚRŮ A POUTNÍCH MÍST  

Maková hora

Kde se lidé vydávali dobývat kovy do hlubin země, tam často hledali útěchu a oporu ve víře. Církev byla v této krajině i důležitým nositelem kultury a vzdělání. Jako učitel a regenschori působil v Rožmitále pod Třemšínem Jakub Jan Ryba, v kostele Povýšení svatého Kříže poprvé zazněla jeho Česká mše vánoční. 

V nedaleké Turistické oblasti Toulava pak leží Smolotely, na které shlíží úchvatná Maková hora. Zdejší kostel sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské je významným poutním místem a zároveň jednou z nejkrásnějších ukázek vrcholně barokní architektury citlivě umístěné do krajiny. Další významné poutní místo, augustiniánský klášter Svatá Dobrotivá, vás zavede na druhou stranu Brd, do obce Zaječov. Jestliže se rozhodnete spojit tiché zastavení s výletem či delší procházkou, navštivte barokní areál Skalka, jehož součástí je kostelík sv. Máří Magdaleny, klášter a poustevna. Kromě toho se vám tu naskytne nádherný výhled na Mníšek pod Brdy.

5. KE SKUTEČNÝM POKLADŮM STŘEDNÍHO POVLTAVÍ 

Okolí Příbrami aktivně - obrázek 1234

Vodní nádrž Kamýk a vodní nádrž Slapy jsou opravdovými poklady tohoto kraje, a to díky řadě turisticky zajímavých míst a rekreačních oblastí. Spoustu času proto určitě strávíte u vody. Když vás ale přestane bavit letní lenošení, určitě se vydejte na některou z více či méně známých vltavských „podkov“, abyste na vlastní oči viděli fascinující meandry, které zde v průběhu času vytvořila řeka. Nebo vystoupejte na jednu z mnoha rozhleden, ze kterých uvidíte oblast středního Povltaví jako na dlani.