Kolem Padrťských rybníků

Kolem Padrťských rybníků vede stezka a Jindřichova skála je přírodní památkou.

13 kmBrdy

Připomínka přírodních hodnot i lidského osídlení

Stezka má celkem 13 zastavení, čtyři klasické velké informační panely a devět malých kovových panelů, umístěných na solitérních kamenech, které jsou příspěvkem k zachování nezastavěné krajiny CHKO. Tabule se věnují především přírodním hodnotám území. Okolí Padrťských rybníků však bylo výrazně formováno i prací lidí, kteří tu žili v dnes již neexistujících obcích Padrť, Přední a Zadní Záběhlá a Kolvín. Těm jsou věnovány velké panely umístěné v místech, kde dříve stávaly vesnice. Panely i tabule jsou doplněny QR kódy, pod kterými se skrývají další rozšiřující informace ke každému tématu, např. kroniky zaniklých obcí. 

Vzhledem k tomu, že Brdy jsou odlehlou a členitou krajinou, může se stát, že signál mobilních operátorů potřebný k zobrazení obsahu QR kódů nebude u všech zastavení k dispozici. Mnohdy stačí po načtení QR kódu popojít pár kroků a obsah se zobrazí. V obzvláště nepříznivých podmínkách lze QR načíst do svého mobilního zařízení a obsah prohlédnout doma. Jednotlivá zastavení stezky je možné procházet v libovolném pořadí, návštěvníci si mohou sami vybrat, kde na stezku nastoupí a kolik zastavení si prohlédnou. Naučná stezka Okolím Padrťských rybníků, která naplňuje Interpretační plán CHKO Brdy, byla vytvořena AOPK ČR a Správou CHKO Brdy.

 Skalní srub mezi přírodními památkami

Jindřichova skála je skalní "srub" s kolmou stěnou a kamenným mořem. Pro Brdy jsou takové skalní útvary typické. Přírodní památka má rozlohu pěti hektarů a je prvním maloplošně chráněným územím ve Středních Brdech. 

Skalní srub vznikl zvětráváním a postupným odlamováním skalních bloků. S výškou stěny 21 m patří k těm nejvyšším v Brdech. Kamenné moře pod ním je zvláštní svou rozlohou i velikostí skalních bloků. Tvoří je prvohorní slepence, tvrdá a kyselá hornina. Domov tu má řada druhů lišejníků, kterým vyhovují osluněná suťová pole. Nacházejí tu dobré životní podmínky v podobě dostatku světla a menší konkurence ostatních rostlin, které nedokážou prosperovat v drsných podmínkách balvanité suti. 

"Lišejníkovým porostům v suti nesvědčí sešlapávání. Jsou to dlouhověké organismy a rostou jen velmi pomalu. Děkujeme proto všem turistům a horolezcům za pochopení pro tyto malé obyvatele a za respektování zákazu vstupu do sutí a na skalní stěnu. Na jednu z nejkrásnějších vyhlídek v Brdech, odkud můžeme přes údolí Červeného potoka obdovivat hrad Valdek a za ním křivoklátské kopce, se dá pohodlně dojít po turistické značce z Malé Vísky u Hořovic."
řekl Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Brdy. 

Přírodní památka Jindřichova skála byla vyhlášena 10. prosince s účinností na Štědrý den, 24. prosince 2019.

Otevřít mapu