Hradiště: Osmistovka s prameny Litavky

Hradiště (841 m), pátá nejvyšší hora Brd, se nachází v poměrně těsném sousedství dalších osmistovek, a to Malého Toku (843 m) a Brdců (839 m). Vrchol Hradiště je charakteristický kamenným polem přímo pod vrcholem. Přístup k němu je poměrně nenáročný.


Na východních svazích Hradiště pramení říčka Litavka. Za autentický považuji její severní pramen (opravdu pramen, hezké místečko s kamenným mužíkem v hustém lese), nikoli jižní větev, která je v horní části spíše umělou meliorační strouhou, někdy zavodněnou, jindy zcela bez vody (těžko pak hledat, kde opravdu standardně začíná).

Podle některých zdrojů, patrně inspirovaných názvem této osmistovky, bývalo na vrcholu prehistorické hradiště. Tato hypotéza však doložena není. Z mapy z 19. století navíc zjistíme, že se tento vrchol původně jmenoval Na Koši. Také místní terén pro svoji otevřenost a přístupnost úmyslu zde vybudovat hradiště spíše neodpovídá.

Trasu můžeme začít například z Nepomuku (obec u Rožmitálu pod Třemšínem). Vyrazit můžeme pěšky, na kole a za vhodných sněhových podmínek i na běžkách. Vnoříme se do lesa po cestě zvané Dřevěnka (modrá plus cyklistická trasa 8190). Trasa ostře stoupá po jižním svahu Malého Toku, až dorazí k rozcestí Pod Plešcem.

Od rozcestí Pod Plešcem, necelých 200 m východním směrem, narazíme na odbočku vlevo – začátek významně lesní komunikace, zvané lesní cesta Borská (označeno cedulkou VLS), vedoucí až k Boru, kde dříve stávala arcibiskupská myslivna. Borská a na ní navazující Hořovská spojují severojižním směrem poměrně rozsáhlé území vrcholových partií Středních Brd.

Zpět k začátku Borské. Vlevo mineme lesní cestu Tockou (označenou cedulkou, vedoucí kolem Malého Toku ku vrcholu Praha), kamenný kříž U Palouku a zděnou loveckou boudu U Břízy. Zde již musíme z pohodlné cesty sejít a vydat se severovýchodním směrem, převážně volným lesem, bez velkého stoupání.

Vrchol je odtud necelých 300 m. Mezi stromy nejprve uvidíme kamenné moře v jižní části vrcholu. Vrcholová partie je zalesněná, bez velkého rozhledu do kraje, ale s pěkným pohledem na kamenné moře, je to romantická odloučená partie Středních Brd jako stvořená k odpočinku.

Na Hradiště můžeme pochopitelně dorazit i po jiných trasách. Na Borskou cestu se kolem Brdců dostaneme také pěknou Jeřábeckou cestou (z Borského sedla). Jedna z nejzajímavějších cest, stoupající z údolí Třítrubeckého potoka, se nazývá Myší díra (označena cedulkou VLS). Ta se na Borskou napojuje právě nedaleko Hradiště.

Jaroslav Hodrment

Na východních svazích Hradiště pramení říčka Litavka

Kamenné pole těsně pod vrcholem Hradiště. Foto: Jaroslav Hodrment

Otevřít mapu