Hasičská expozice

Přidat do plánovače +

Díky zasloužilým hasičům disponuje Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory širokou sbírkou historické hasičské techniky.

Kontakty


Nádvoří Msgre. Korejse 642

hasici@brezove-hory.cz
314 004 884
https://www.hasicibh.cz/clanky/hasicska-expozice.html

Související místa

Vzhledem k nutnosti rekonstrukce vnějšího pláště a garážových prostor budovy JSDHO Březové Hory, kde byla tato hasičská technika uložena, došlo k jejímu přemístění do garáží v majetku Města Příbram umístěných vedle restaurace „Na Marii“ a následně do prostor patřícím Spolku Prokop Příbram, který jej předal do správy Sboru dobrovolných hasičů Březové Hory.

V letech 2019 a 2020 se spolek SDH Březové Hory snažil v rámci participačního rozpočtu získat finanční prostředky na rekonstrukci těchto prostor, avšak bezúspěšně.

V následujícím roce 2021 se podařilo dotaci získat od společnosti RWE a za finanční spoluúčasti ze strany Města Příbram došlo k přestavbě budovy.

Hasičská expozice byla slavnostně otevřena dne 09.09.2022.