Hornické muzeum Příbram

Někdejší slávu příbramského dolování připomíná Hornické muzeum Příbram – báňský skanzen na Březových Horách nacházející se v areálu dolu Vojtěch, Anenské šachty a Ševčinského dolu. Počtem historických objektů s expozicemi se stalo toto muzeum největším hornickým muzeem v České republice.

Expozice umístěné v historických provozních a správních objektech přibližují bohatou montánní minulost spjatou s těžbou stříbra, uranu a dalších rud. Muzeum umožňuje jízdu hornickým vláčkem po povrchu i podzemím, prohlídky několika kilometrů štol, fárání výtahem, jízdu po skluzavce k obřímu vodnímu kolu, seznámení s unikátními parními těžními stroji a rozsáhlou mineralogickou sbírkou či havířským folklorem.

Jednotlivé expozice v Příbrami – Březových Horách prezentují veřejnosti dějiny zdejšího hornictví a hutnictví od pravěku (doby Keltů) až do současnosti, seznamují s báňským národopisem a zároveň nabízejí prohlídku unikátních mineralogicko-geologických vzorků z březohorského stříbrorudného revíru, příbramského uranového ložiska a podbrdské železářské oblasti. K nejvzácnějším exponátům se řadí státem chráněné technické památky - parní těžní stroj Vojtěšské šachty z r. 1889, parní těžní stroj dolu Anna z r. 1914, důlní kompresor z dolu Generál Štefánik z r. 1928 a vodní kolo dolu Drkolnov z 19. století, montánní památka mezinárodního významu.

Prohlídka všech expozic trvá 3 hodiny, je možné si však vybrat i jednotlivé výstavnické celky. Mezi největší atrakce patří možnost vstoupit do podzemí a projet důlním vláčkem přes 260 m Prokopskou štolou až k ústí nejhlubší jámy v březohorském rudním revíru – Prokopské jámy z r. 1832 hluboké 1600 m, která zároveň patří k nejhlubším ve střední Evropě.Dále je možné absolvovat podzemím 330 m dlouhou Vodní štolou Anna z 18. století cestu mezi dolem Anna a Vojtěch. Na odvalu Ševčinské šachty prezentuje muzeum expozici důlní techniky Uranových a Rudných dolů Příbram, používané od 2. poloviny 20. století do současnosti. Další atrakcí je prohlídka vodního kola v podzemí dolu Drkolnov z 19. století.

Více informací na webu www.muzeum-pribram.cz

Vstupné:

prohlídkové trasy v areálech A, B, C jednotlivě:

  • dospělí 40 Kč
  • děti, senioři a studenti 20 Kč
  • rodinné vstupné (2 dospělí + 2 až 4 děti) 100 Kč
  • různé další okruhy za zvláštní příplatky, více na www.muzeum-pribram.cz

Hornické muzeum Příbram
nám. Hynka Kličky 293
261 01 Příbram VI - Březové Hory
tel.: +420 318 626 307, +420 318 633 138
e-mail: info@muzeum-pribram.cz

Otevírací doba:
prosinec-březen: ÚT-PÁ 9.00-16.00 h
květen-červen: ÚT-PÁ 9.00-17.00 h
červenec-srpen: ÚT-NE 9.00-18.00 h
září-říjen: ÚT-NE 9.00-17.00 h

Infocentrum

INFORMAČNÍ CENTRUM

Infocentrum Městského úřadu Příbram
Zámeček - Ernestinum, Tyršova 106, Příbram

telefon: 318 402 381
bezplatná linka: 800 555 600

e-mail: info@pribram.eu 

Infocentrum otevřeno denně:
červen - září 10.00-17.00 h
říjen - květen 10.00-16.00 h
(kromě 24. – 26.12. a 1.1.)

Videogalerie

video
více videí

Fotogalerie

více fotek