Po stopách
Františka Drtikola

V pátek 3. března 2023 si připomínáme 140. výročí narození příbramského rodáka Františka Drtikola (1883–1961), prvního českého fotografa, který získal světové uznání již za svého života. Jeho fotografie obohacují sbírky nejvýznamnějších světových galerií. Vydejte se na procházku po jeho příbramských stopách.

1. ATELIÉR

Plánek ateliéru  

Narodil se 3. března 1883 v Příbrami v rodině obchodníka Františka Drtikola a jeho ženy Marie, rozené Opplové. Po neúspěšném studiu gymnázia se v letech 1898–1901 vyučil fotografem u Antonína Mattase. Svůj první ateliér otevřel v roce 1908 na Václavském náměstí v Příbrami. Bylo to krátce po absolvování odborné školy „Lehr und Versuchsanstalt für Photographie“ v Mnichově a následné vojenské službě.

2. HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

Po stopách 
Františka Drtikola

Z období příbramského ateliéru pocházejí fotografie ovlivněné secesí přelomu století. Tak jako jeho další práce se vyznačují nejen citovou a myšlenkovou hloubkou, ale zároveň výtečným technickým zpracováním. Jsou to krajinné kompozice, žánrové scény i portréty. Na tradici místa navazují jeho snímky zachycující horníky při práci v podzemí. Z Příbrami pocházejí také rané autorovy akty, zřejmě první fotografie tohoto druhu v Čechách.

3. SVATÁ HORA

Svatá Hora  

Religiozita města se staletou tradicí mariánských poutí na Svatou Horu byla jedním z východisek Drtikolova celoživotního hlubokého zájmu o duchovní témata a filozofii.

Otevření vyhlášeného ateliéru v Praze ve Vodičkově ulici je datováno rokem 1912. Zde vznikaly slavné psychologické portréty řady významných osobností kultury a veřejného života (T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Alfons Mucha, Paul Vallery, Thákur a další), i množství jedinečných aktů. S počátkem pražské praxe je spojena také spolupráce s Augustinem Škardou (album Z dvorů a dvorečků staré Prahy).

V letech po I. světové válce dokázal fotograf svoji práci inovovat a obohatil ji o vlivy expresionismu, futurismu, kubismu, purismu a abstrakcionistických tendencí. Světového uznání si vydobyl v druhé polovině dvacátých let, kdy se na mnoha výstavách v Evropě i Americe prezentoval jako čelný představitel stylu art deco ve fotografii. V roce 1925 získal cenu Grand Prix na Mezinárodní výstavě moderního dekorativního a průmyslového umění v Paříži. Zde také v roce 1929 bylo vydáno album aktů Les nus Drtikol.

4. PŘÍBRAMSKÝ HŘBITOV

Hrob

V první polovině 30. let začal pracovat s papírovými a dřevěnými modely a vytvářel meditativní kompozice. Jeho pozornost se čím dál častěji obracela k duchovním naukám Východu. V roce 1935 fotografickou činnost ukončil, archiv více než 5 000 prací předal Uměleckoprůmyslovému muzeu v Praze. V dalších letech žil v ústraní na pražském Spořilově, věnoval se překladům duchovní literatury z němčiny, zapisování vizí a myšlenek, józe, buddhismu a výuce duchovních přátel. V kresbě a grafice zpracovával symbolistní náměty, maloval obrazy, ve kterých chtěl zachytit své pocity z meditací. Zemřel 13. ledna 1961 v Praze, pohřben je v rodné Příbrami.

5. GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM

Po stopách 
Františka Drtikola

V roce 2000 byla galerie v Zámečku-Ernestinu, zřízená městem Příbram, pojmenována po Františku Drtikolovi. Součástí výstavních prostor je stálá výstava, věnována životu a dílu slavného rodáka, jehož rozsáhlé umělecké dílo i lidský osud zůstávají stále zdrojem nových inspirací.

 

Akce ke 140. výročí narození Františka Drtikola v příbramské galerii

Ateliér Františka Drtikola ve virtuální realitě

3. března 2023

Od 13.00 do 18.00 představuje Galerie Františka Drtikola ve virtuální realitě ateliér Františka Drtikola, který na začátku 20. století autor provozoval na Václavském náměstí v Příbrami. Digitální zážitkovou interaktivní prohlídku připravil architekt a VR designer Vojtěch Rada na základě dochovaných plánů ateliéru a několika dobových fotografií. V pátek 3. března budou také přístupná veškerá díla ve virtuální realitě v galerii na oslavu narození Františka Drtikola za symbolickou jednu korunu, za korunu bude přístupná i stálá expozice Františka Drtikola. Od 18.00 do 20.00 budeme promítat na čelní fasádu Zámečku-Ernestina film režiséra Jiřího Holny o Františku Drtikolovi. Vstup volný a teplé občerstvení zajištěno.

Drtikol/Pinkava // Pinkava/Drtikol

30. března– 28. května 2023

První z cyklu srovnávacích výstav, které mají za cíl uvádět dílo světově proslulého rodáka z Příbrami do kontextu se současným uměním, také s jeho dobovými vrstevníky a zároveň otevírat nová témata spojená s jeho prací. Výstava bude akcentovat témata erotiky – ženských (Drtikol) a mužských (Pinkava) aktů i odkazy obou autorů ke křesťanské (Drtikol, Pinkava) i východní (Drtikol) mystice. Originály děl Františka Drtikola budou zapůjčeny ze soukromých sbírek. Pro účely srovnávacích výstav vznikl nový výstavní mobiliář. Ivan Pinkava (1961) patří mezi nejvýraznější české autory inscenované fotografie posledních několika dekád.

Petr Josek a výběr z Czech Press Photo 2022

21. března–28. května 2023

Petr Josek byl nejen dlouholetým porotcem Czech Press Photo (CPP), ale zejména je výrazným novinářským fotografem. Byl členem agentury Reuters, The Associated Press AP a častým oceněným samotné ceny CPP. Výběr z jeho prací sahá od sportu, přes fotografie z Iráku, až po migrační krizi či události z Ukrajiny 2015. Výstava Petra Joska bude doplněna o výběr ze soutěže CPP 2022.Text o Drtikolovi připravila Hana Ročňáková