Korunovace Panny Marie Svatohorské letos na začátku června

Letos se bude konat 292. slavnost Korunovace Panny Marie Svatohorské. Korunovace patří k nejvýznamnějším a nejstarším mariánským slavnostem. V letošním roce tato slavnost připadá na víkend 8. a 9. června.

Po celá staletí jsou se Svatou Horou a s milostnou soškou Panny Marie Svatohorské spojovány zázraky, při kterých se její ctitelé ocitli v nebezpečí, ale na její přímluvu byli zachráněni. Těchto takzvaných milostí je v kronikách zapsáno přes čtyři tisíce. Myšlenku barokního korunování milostných mariánských obrazů a soch schválil papež v první polovině 17. století. V českých zemích se této výsady dostalo pouze třem madonám – Svatohorské v Příbrami, Svatokopecké v Olomouci a Svatotomášské v Brně.

  Svatohorská Madona

Zdroj: SOka Příbram

Tradiční mše i bohatý doprovodný program

Slavnost Korunovace letos připadá na neděli 9. června, ale program je připravený už na sobotní odpoledne. Mezi 14.00 a 17.00 budou připravené vyhlídkové jízdy koňským spřežením. Od 15.30 si bude možné prohlédnout Svatou Horu při komentované prohlídce a od 16.45 ve svatohorském sklepení poslechnout poutavou přednášku Věry Smolové o historii Korunovace. Na přednášku naváže v 18.00 koncert v ambitech Svaté Hory. Na přednášku i prohlídku Svaté Hory bude potřeba s ohledem na omezenou kapacitu potvrdit účast na telefonním čísle 318 429 943. Tento doprovodný program je pro návštěvníky zdarma. V 19.00 bude čas pro modlitbu posvátného růžence u Korunovačního oltáře. Program sobotního večera uzavře v 19.30 mše svatá s unikátním světelným průvodem, kdy věřící za zpěvu mariánských písní kráčejí se svícemi ambity, projdou bránou k Mariánské studánce, dále na náměstí a vracejí se zpět ke Korunovačnímu oltáři.

Nedělní program začne v 7.30 mší svatou v bazilice. V 9.00 bude celebrovat slavnostní mši svatou redemptorista David Horáček. Poté následuje průvod s milostnou soškou. Slavnost bude dále pokračovat tichou mší, mariánskou pobožností, varhanní půlhodinkou a mší svatou. Program zakončí v 16.15 české mariánské nešpory. Nedělní program bude rozšířen o loutkovou pohádku O námořníku Čepičkovi od 11.00 a vyhlídkové jízdy koňským spřežením od 11.00 do 14.00.

Procesí na Svatou Horu

Zdroj: SOka Příbram

Procházka ze sídliště na Svatou Horu

Putování „Po stopách slavnosti Korunovace na Svatou Horu“, které město Příbram připravilo ve spolupráci s archivářkou Věrou Smolovou, tentokrát zájemce provede od 16. května z náměstí 17. listopadu, kolem areálu Nový rybník, přes park Valle di Ledro a Svatohorskou alej až na Svatou Horu. Na pěti zastaveních si návštěvníci při své individuální procházce ze sídliště na Svatou Horu přečtou zajímavosti o hornické Příbrami a mariánské úctě, zlatých korunkách posázených drahokamy, samotné slavnosti nebo o procesích, která mířila na Svatou Horu. Informace jsou doplněny o fotografie a dobové obrazy. Součástí procházky je i jednoduchý kvíz. Úspěšní "poutníci" si mohou vyzvednout drobnou odměnu v obchodě v ambitech na Svaté Hoře.

Panel na Svaté Hoře

Program Korunovace

Sobota 8. června

14.00–17.00: Vyhlídkové jízdy koňským spřežením areálem od Březnické brány, 50 Kč/osoba, za deštivého počasí se neuskuteční

15.30–16.30: Prohlídka s průvodcem, začátek pod hodinovou věží

16.45–17.45: Přednáška Věry Smolové „O Korunovaci podruhé a trochu jinak“ ve sklepení

17.00: Mše svatá

18.00–19.00: Koncert na kolečkách, začátek u Pražské brány

19.00: Modlitba posvátného růžence u Korunovačního oltáře

19.30: Mše svatá z vigilie, celebruje redemptorista Petr Augustin Beneš (po mši svaté následuje světelný průvod)

Neděle 9. června

7.30: Mše svatá v bazilice

8.30: Modlitba posvátného růžence u Korunovačního oltáře

9.00: Slavnostní mše svatá, celebruje redemptorista David Horáček (po mši svaté následuje průvod s milostnou soškou)

11.00: Tichá mše svatá v bazilice

11.00: O námořníku Čepičkovi, loutkové divadlo Basta-fidli u studánky

11.00–14.00: Vyhlídkové jízdy koňským spřežením areálem od Březnické brány, 50 Kč/osoba, za deštivého počasí se neuskuteční

13.00: Mariánská pobožnost se slavnostním požehnáním a uctíváním milostné sošky u Korunovačního oltáře

14.00: Nedělní varhanní půlhodinka v bazilice

15.30: Mše svatá. Po mši svaté zpívané české nešpory

 

Další články: