Korunovace na Svaté Hoře má třísetletou tradici

Již od roku 1732 se každý rok na Svaté Hoře koná slavnost Korunovace Panny Marie Svatohorské. Korunovace patří mezi nejvýznamnější poutě Svaté Hory. V letošním roce tato slavnost připadá na víkend 17. a 18. června.

Po celá staletí jsou se Svatou Horou a s milostnou soškou Panny Marie Svatohorské spojovány zázraky, při kterých se její ctitelé objevili v nebezpečí, ale byli na její přímluvu zachráněni. Těchto takzvaných milostí je v kronikách zapsáno přes čtyři tisíce. Myšlenku barokního korunování milostných mariánských obrazů a soch schválil papež v první polovině 17. století. V českých zemích se této výsady dostalo pouze třem madonám – Svatohorské v Příbrami, Svatokopecké v Olomouci a Svatotomášské v Brně.

  Svatohorská Madona

Zdroj: SOka Příbram

Víkendový program na Svaté Hoře

Slavnost Korunovace letos připadá na neděli 18. června, ale program je připravený už na sobotní podvečer. V sobotu od 17.00 si bude možné ve svatohorském sklepení poslechnout poutavou přednášku Věry Smolové o historii Korunovace. Na přednášku naváže v 18.15 komentovaná prohlídka Svaté Hory, při které průvodce návštěvníkům ukáže to nejzajímavější, co může toto poutní místo nabídnout. Na přednášku i prohlídku Svaté Hory bude potřeba s ohledem na omezenou kapacitu potvrdit účast na telefonním čísle 318 429 943. Tento doprovodný program je pro návštěvníky zdarma. V 19.00 bude čas pro modlitbu posvátného růžence u Korunovačního oltáře. Program sobotního večera uzavře v 19.30 mše svatá s unikátním světelným průvodem, kdy věřící za zpěvu mariánských písní kráčejí se svícemi ambity, projdou bránou k Mariánské studánce, dále na náměstí a vracejí se zpět ke Korunovačnímu oltáři.

 

Nedělní program začne v 7.30 mší svatou v bazilice. V 9.00 bude celebrovat slavnostní mši svatou pražský arcibiskup Jan Graubner. Po mši následuje průvod s milostnou soškou. Slavnost bude dále pokračovat tichou mší, mariánskou pobožností, varhanní půlhodinkou a mší svatou. Program zakončí v 16.15 české mariánské nešpory.

Procesí na Svatou Horu

Zdroj: SOka Příbram

Korunovace patří do kulturního dědictví města

Slavnostní Korunovace Panny Marie Svatohorské patří k nejvýznamnějším a nejstarším mariánským slavnostem u nás a jako taková má nejen duchovní, ale i kulturní a historický význam. Ve spolupráci s archivářkou Věrou Smolovou připravilo město Příbram putování „Po stopách slavnosti Korunovace na Svatou Horu“, které zájemce provede z náměstí T. G. Masaryka přes Václavské náměstí, náměstí Dr. Josefa Theurera , Svatohorské sady až před Svatou Horu. Na pěti zastaveních si návštěvníci přečtou zajímavosti o hornické Příbrami a mariánské úctě, zlatých korunkách posázených drahokamy, samotné slavnosti nebo o procesích, která mířila na Svatou Horu. Informace budou doplněny o fotografie a dobové obrazy. Součástí procházky bude i jednoduchý kvíz. Úspěšní „poutníci“ si mohou vyzvednout drobnou odměnu v obchůdku na Svaté Hoře. Trasa je dlouhá 1,4 km. Panely budou instalovány do 20. června. Procházka bude jedinečnou příležitostí, jak poznat Příbram a její „rodinné stříbro“.

Panel na Svaté Hoře

Program Korunovace

Sobota 17. června 2023

17.00: Mše svatá v bazilice, přednáška Věry Smolové

18.15: Komentovaná prohlídka Svaté Hory

19.00: Modlitba posvátného růžence u Korunovačního oltáře

19.30: Mše svatá z vigilie, celebruje biskup Karel Herbst (po mši svaté následuje světelný průvod)

Neděle 18. června 2021

7.30: Mše svatá v bazilice

8.30: Modlitba posvátného růžence u Korunovačního oltáře

9.00: Slavnostní mše svatá, celebruje arcibiskup Jan Graubner (po mši svaté následuje průvod s milostnou soškou)

11.00: Tichá mše svatá v bazilice

13.00: Mariánská pobožnost se slavnostním požehnáním a uctíváním milostné sošky u Korunovačního oltáře

14.00: Varhanní půlhodinka v bazilice

15.30:  Mše svatá

16.15: České mariánské nešpory

Další články: