Z Orlova na horu Třemošná

Okružní naučná stezka Orlov-Třemošná začíná a končí na parkovišti v horní části Orlova (místní část Příbrami, MHD). Od věkovitého památného stromu (buku lesního s obvodem 338 cm) stoupá trasa vzrostlým lesem po východních svazích Třemošné (779 m). Ta bývá výchozím bodem pro řadu výletů do centrálních Brd.

3,5 kmBrdy

Ze západních svahů Třemošné, kde je řada mýtin, se nám otevírá pěkný pohled na náhorní planinu nejvyššího brdského vrcholu Tok (865 m). Asi 300 metrů dále po hřebeni dorazíme k vyhlídce Kazatelna. Jedná se o vrchol skaliska, takzvaného mrazového srubu. Odtud se nám naskytne dálkový výhled na Příbram, za níž vystupuje Povltaví, jižněji pak Novohradské hory a vrcholky Šumavy. Z Kazatelny sejdeme na lesní cestu, spojující Orlov a osadu Oseč. Po této cestě se vrátíme zpět k Orlovu.

Zajímavosti na trase

Orlov, památný strom buk lesní s obvodem 338 cm * socha Fabiána * výhledy z Třemošné na nejvyšší horu Brd Tok (865 m) * dálkový rozhled z vrcholu skaliska Kazatelna * naučná stezka, kterou vás provede virtuální lesník Jirka (aplikace GeoFun)

Foto a text: Jaroslav Hodrment

Otevřít mapu