Z Obecnice přes Houpák a Tok do Orlova

Mimořádně hezký výlet, s krásnými vyhlídkami a nádhernou přírodou, a pokud vám bude přát počasí, určitě nebudete litovat. Turistické značení vás bude provázet po většinu cesty. Tak vzhůru do Brd.

19,5 kmBrdy

Využijeme autobus do Obecnice. Z Obecnice vyrazíme po červené značce po Kloboučecké cestě kolem Kloboučku až na rozcestí Kamenné schody, kde uhneme na modrou značku a klesáme Požárním příkopem ke Knížecí studánce a pokračujeme dál přes rozcestí U Tří fořtů až na okraj DP Jordán, na klíčový bod č.1 (Pod Houpákem). Tady značku opustíme a po stezce vlevo přejdeme k Německému bunkru (2), který už stojí u asfaltové cesty Jedlinská.

Po ní zahneme vlevo vzhůru a brzy dojdeme k bunkru Benešák (3). Od něj krátkou kamenitou stezkou vyšplháme na vrchol Houpáku s nejkrásnějším rozhledem v Brdech. Po cestě (Travnatá) pokračujeme již po rovině dál na rozc. Na Houpáku (4), kde bychom se již měli potkat s červenou značkou. Spolu s ní stoupáme po Travnaté cestě do Sedla Dlouhý kámen (5) a dál Požárním příkopem dojdeme (snad již stále po červené) na vrchol Toku (865 m). Dojdeme na rozcestí (6), kde by již měla být zelená značka. Na ni uhneme vpravo a přes luční enklávu Carvánka pokračujeme po Čihadelské cestě na rozcestí U Šraňku (7). Opět přejdeme do Požárního příkopu a jím (snad již spolu se zelenou) klesneme na rozcestí Pod Tokem.

Odtud již stále po zelené klesneme na Buršovskou cestu a přes Obecnické sedlo a po Třemošenské cestě přes rozcestí Nad Slaninou dorazíme do Orlova. Odtud v 16.42 hod. odjíždí MHD č. 5A do Příbrami – a tak si nejspíš stihneme dát něco dobrého i ve zdejší příjemné restauraci.

Zajímavosti na cestě:

Studánka U Kloboučku (640 m): Půvabná krytá studánka pod svahy vrchu Klobouček (703 m) s mohutným skalním mrazovým srubem.

Kamenné schodiště (751m): Tak trochu tajemné a romantické lesní kamenné schodiště, které pravděpodobně pomáhalo zkracovat cestu mezi někdejší fořtovnou pod Kloboučkem a hájenkou Carvánka na Toku.

Knížecí studánka (700 m): Další pěkná krytá studánka s výbornou vodou na spodním okraji někdejší cílové (dopadové) plochy Tok.

Cesta Aliance: Asi nejznámější brdská lesní cesta. Horská silnička s řadou serpentin, dlouhá 8 km, spojuje sedlo U Křížku (na silnici Obecnice-Zaječov) přes temeno Toku a údolí Rezervy se zámečkem Tři Trubky u Strašic.

DP Jordán: Byla první zprovozněnou dopadovou (cílovou) plochou dělostřelecké a později i letecké střelnice v Brdech. Nachází se na ní řada pevnostních objektů (bunkrů), které sloužily jako pozorovatelny, nebo na nich byla testována odolnost a funkčnost budovaných pohraničních opevnění prvorepublikového Československa.

Bunkr Benešák (760 m): Oficiálně zkušební pěchotní srub CE. Sloužil k testování odolnosti a funkčnosti budovaného pohraničního opevnění. Asi neslavnější pevnostní stavba v Brdech, která si také zahrála v několika filmech. Pěkné výhledy.

Houpák (794 m): Z holého vrcholu kopce (a stropu na něm stojící betonové pozorovatelny) se nabízí patrně nejkrásnější panoramatický rozhled v Brdech – až k pohraničním horám.

Sedlo Dlouhý kámen (822 m): Nejvyšší bod horské silničky Aliance. Komunikačně důležité sedlo na temeni Toku.

Tok (865 m): Nejvyšší hora Brd a tím i celého českého vnitrozemí. V okolí vrcholu se rozkládá působivá krajina někdejší dopadové plochy dělostřelecké střelnice s řadou pěkných výhledů daleko do krajiny a s velmi zajímavými geomorfologickými jevy (kamenné polygony, tříděné půdy, mrazové trhliny a sruby atd.), odkazujícími k dobám ledovým. Severská tundra ve Středních Čechách.

Carvánka (850m): Půvabná luční enkláva nedaleko vrcholu Toku. Dnes zde stojí lovecká chata (nepřístupná), hluboká studna s výbornou vodou, odpočivadlo pro turisty, malá vodní nádržka a pomníček zbudovaný ze zdiva někdejší hájenky, která zde stávala až do vzniku vojenské střelnice. Do té doby to bylo nejvýše položené obydlené stavení ve vnitřních Čechách.

Pavel Čámský

Otevřít mapu