Z Bohutína na Skelnou Huť a Brdce

Tentokrát vyrazíme na výlet z Bohutína a navštívíme šestou nejvyšší horu pohoří – Brdce – a půvabnou luční enklávu Skelná Huť. Výlet je to na celkem 17 kilometrů, ale můžete si jej zkrátit i na polovinu.

17 kmBrdy

Start a cíl výletu jsme situovali k restauraci Plzeňka (1), v jejíž blízkosti najdeme i koloniál, kde si můžeme nakoupit zásoby na cestu. Pak už po zelené značce vstoupíme kolem koupaliště (2) po lesní cestě Prokopská do brdských lesů, projdeme kolem hájovny Prokopka (3) s ohradou, kde bývají jeleni a divočáci, památníčku na jednu z prvních stříbrných hutí na Příbramsku (4) a dorazíme na rozcestí Pila (5) s modrou značkou. O 300 m dál je další rozcestí pod hrází VN Pilská (6), z něhož si můžeme náš výlet výrazně zkrátit (na necelých 9 km), když se spolu s cyklotrasou č. 8198 vydáme po lesní cestě Struhy do Lázu-Žernové (16) podél počátku unikátního technického díla z 19. stol. vodního kanálu Struhy, jehož zbytky jsou v terénu ještě dobře patrné.

Základní výlet ale pokračuje dál (nyní už po modré značce) na rozcestí Pod Obecnickým sedlem (7) na Obecnické cestě. Tady se dáme vlevo na západ až na rozcestí U Pilské studánky (8) na křižovatce s Perkanskou lesní cestou. Málokdo příjemnou studánku hned u silnice sledovanou ČHMÚ nechá bez povšimnutí. My uhneme vlevo a klesneme spolu s Perkanskou cestou k Pilskému potoku, který napájí velkou vodní nádrž a od něj vystoupíme na hřeben vrchu Zavírka (720 m), kde snad stávalo prehistorické hradiště. Brzy poté již dorazíme na rozcestí s Bahenskou cestou (9). Kdo nechce šplhat na Brdce, může dál po Perkanské cestě (a modré značce) pokračovat rovnou na Skelnou Huť (15). Výlet si tím zkrátí jen na 11,5 km.

 

Působivá vyhlídka

My však si rozhled z Brdců nenecháme ujít a zabočíme na Bahenskou cestu. Konečně také opustíme asfaltku a celkem příjemným stoupáním dorazíme na její konec (10), opět na Obecnické cestě, těsně pod Borským sedlem (790 m). Vystoupíme na sedlo v hlavním brdském hřebeni. Hned na dalším rozcestí přímo v sedle (11) uhneme na pěknou Jeřábeckou cestu a už jen velmi mírným stoupáním po ní pokračujeme ještě asi kilometr na další rozcestí – s Brdeckou cestou (12). Na tu také zahneme a po pár metrech můžeme odbočit vlevo po znatelné pěšině a vystoupit na samotný vrchol Brdce (839 m, bod č. 13). Z okolí vrcholu se nám nabízejí velmi pěkné výhledy – jak k severozápadu na působivý vrchol Koruna (837 m), tak na východ do Lázského údolí a až k Bohutínu a dál do kraje. Vrátíme se zpět na Brdeckou lesní cestu a s ní zahájíme celkem ostrý sestup na rozcestí s Havelskou cestou (14), nedaleko jednoho z pramenů řeky Litavky. Tady se opět potkáme s modrou značkou a po ní uhneme vlevo na východ.

Již jen mírným klesáním zakrátko dospějeme na Skelnou Huť (15). Tady je také traumabod č. 16. Dříve tu stávala sklárna zpracovávající dřevo z polomů po veliké vichřici v polovině 18. stol. Později byla sklárna uzavřena a zůstala zde jen myslivna. Ta byla po zřízení vojenské střelnice také zlikvidována. Dnes tu najdeme jen stodolu, velikou douglasku, rybníček, studánku s dobrou vodou a rozsáhlé louky, z nichž se otevírají pěkné výhledy do kraje. Lesáci zde také provozují přezimovací oboru pro jelení zvěř.

 

Voda z Brd pro příbramské doly

Na Skelné Huti se vracíme na lesní cestu Perkanskou a po ní zahájíme sestup až k hájence v Lázu-Žernové (16) na rozcestí s cestou Struhy. Krátce před rozcestím mineme také Lázskou vodní nádrž, působivé vodní dílo, které spolu s Pilskou nádrží zásobovalo 17,5 km dlouhým kanálem Struhy příbramské doly a prádelny rudy. Dnes je nádrž využívána jako důležitá zásobárna pitné vody pro příbramskou aglomeraci. Z Žernové dál klesáme do obce Láz. U hasičské zbrojnice (17) bychom mohli odbočit vpravo a po pár metrech dorazit ke zdejší rekonstruované Hospůdce U Dubu (a sousední samoobsluze družstva Coop). Naše cesta nás však vede dále po silničce mezi lázskými staveními. Po 200 m dojdeme k odbočce (18) do místní části V Koutě. Vydáme se po ní a po dalších 200 m (19) staneme na začátku velmi příjemné cesty, která nás po pastvinách na dohled od koryta Litavky dovede do Bohutína. Zde překročíme lávkou (20) Pilský potok a po několika desítkách metrů jsme zpět u restaurace Plzeňka. Určitě si zasloužíme výlet uzavřít v příjemném prostředí tohoto zařízení.

Celý výlet je dlouhý asi 17 km, můžeme jej zkrátit na 11,5 nebo dokonce jen na 8,8 km. Ve svých variantách je proto vhodný pro každého, včetně dětí a samozřejmě také pro cyklisty. Koho zdejší krásná příroda okouzlí natolik, že se rozhodne zde setrvat více dní, má samozřejmě možnost – příjemné penziony jsou v Bohutíně i v Lázu. Trasa výletu, vč. možných zkratek a orientačně důležitých bodů, je znázorněna na přiložené mapce.

Pavel Čámský

Bod

Název, nadm.v.

GPS

Pozn.

Km

1

Bohutín, Plzeňka, 556m

49.6564800N, 13.9403203E

R,U

0 a 17 km

2

Bohutín,koupaliště, 575m

49.6609075N, 13.9339878E

 

0,7 km

3

Háj. U Prokopa, 620m

49.6699628N, 13.9213492E

 

2,1 km

4

Stříbrná huť,pam.,630m

49.6724000N, 13.9188439E

 

2.3 km

5

Pila, rozc. s modrou, 663m

49.6777528N, 13.9147186E

 

3 km

6

Pilská nádrž, pod hrází, 670m

49.6785303N, 13.9124442E

Z, CT 8198

3,3 km

7

Rozc.Pod Obec.sedlem, 691m

49.6804186N, 13.9158131E

CT 8198

3,6 km

8

Rozc.U Pilské stud., 698m

49.6811544N, 13.9004708E

Z

4,4 km

9

Rozc.Perkan./Bahenská, 725m

49.6739483N, 13.8841414E

Z

6 km

10

Rozc. Bahen./Obecnická, 775m

49.6842089N, 13.8718461E

 

7,8 km

11

Borské sedlo, Jeřábecká, 787m

49.6850003N, 13.8629842E

 

8,5 km

12

Rozc.Jeřábecká/Brdecká, 822m

49.6752119N, 13.8598192E

 

9,6 km

13

Brdce – vrchol, 839m

49.6739067N, 13.8631131E

 

10 km

14

Rozc. Brdecká/Havelská, 766m

49.6693031N, 13.8629628E

 

10,8 km

15

Skelná Huť, 715m

49.6699767N, 13.8791525E

TB č.16

12 km

16

Láz, Žernová, 640m

49.6597617N, 13.9037861E

CT8198

14,2 km

17

Láz, Hasičárna, 590m

49.6535939N, 13.9141072E

Odb.k rest., R,U

15,2 km

18

Láz,odb.na Bohutín, 585m

49.6524131N, 13.9164461E

 

15,4 km

19

Láz, V Koutě, Boh.cesta, 585m

49.6530244N, 13.9185489E

 

15,6 km

20

Bohutín, lávka, 561m

49.6570389N, 13.9367342E

R,U

17 km

Otevřít mapu