Úbočí Toku přetíná tajuplná Rokle

Máte smysl pro romantiku a lákají vás opuštěná místa v Brdech? Jedním z nich je Rokle, kam se nejlépe dostanete z takzvaného požárního pásu v blízkosti bývalé cílové plochy na Toku.

Jen těžko v Brdech naleznete tak krásné a zároveň tak opuštěné místo, jako je údolí, vryté do jihovýchodního svahu nejvyšší hory Brd Toku (865 m), zvané Rokle (též Fabiánův žleb). Lokalitu odvodňuje typicky horský, místy kaskádovitě spadající Tetřívčí potok. Ten pramení jižně od vrcholu v mokřadech a rašeliništích. Proto má jeho čistá a studená voda přirozeně nahnědlý nádech.

Tetřívčí potok (jméno mu dali trampové, označen na některých mapách) rozhodně patří mezi nejzajímavější brdské vodoteče. Roklí strmě spadá kolem lokality zvané u Břízy a ještě níže se vlévá do Obecnického potoka (celková jeho délka je přibližně 3 km, spád od prameniště 250 m).

Do Rokle se můžeme nejlépe vypravit z takzvaného požárního pásu (lesní průsek kolem bývalé cílové plochy na Toku, který měl zabránit šíření požáru), přesněji jižně od lokality U Břízy (mrazový srub), a to proti proudu Tetřívčího potoka. Vpravo od potoka vede neudržovaná lesní cesta, vlevo pěšina. Ta nás zanedlouho dovede do pěkného romantického místa s několika malými vodopády. Po pár stech metrech se však pěšina i cesta ztrácejí ve svazích Rokle.

Zde se můžeme držet vlevo od potoka a pokračovat poměrně strmým a zalesněným jižním svahem. Nebo potok překročíme a na druhém břehu pokračujeme otevřenější krajinou, charakteristickou pro jižní svahy Toku. Zde však kromě brusinčí, borůvčí, travin, vřesu a solitérních smrků můžeme být také nemile překvapeni lokálními mokřinami a bažinami, zvláště z jara.

Cestou proti proudu Tetřívčího potoka dospějeme k Jezírku pod Tokem, což je malá nádržka, dlouho neudržovaná, dříve patrně sloužící lesním dělníkům či uhlířům. Její hrázka zaniká pod vzrostlými smrky.

Nejlepší rozhled nám poskytne jižní zvýšený břeh jezírka. Odtud můžeme obdivovat nejen jezírko samé, ale také okouzlující pohled vzhůru na jižní svahy Toku a více vlevo na mělké údolí prameniště Tetřívčího potoka, skrytého v travinách a bažinách. Tento pohled je v každém ročním období, kdy se nám zdejší příroda předvádí v proměnlivé paletě barev, opravdu neopakovatelný.

Popisované území je součástí dopadové plochy Tok, kde platí zvláštní režim. Navíc je lokalita chráněna I. a II. zónou CHKO.

Mgr. Jaroslav Hodrment

1. foto: Tetřívčí potok
2. foto: Jezírko pod Tokem

Otevřít mapu