Opuštěná Gundálka a kamenná hranice panství

Gundálka byla už v minulostí místem, kudy vedla hranice. Dříve tu zeď oddělovala majetek České královské koruny od pozemku panství Rožmitál. Nyní je tu pomezí Středočeského a Plzeňského kraje.

Starobylý název Gundálka se na území Brd objevuje již na vojenském mapování Františka II., na kterém se pracovalo v letech 1836–1852. Asi 900 m jihozápadně od vrcholu Koruny (832 m, myšlen nižší z korunského dvouvrcholu) najdeme zřetelný výběžek vysunutý do údolí Třítrubeckého potoka. Z jeho vrcholové pasáže zvané Gundálka (750 m) klesá ostrý a hustým letitým stromovím zarostlý svah. Je s obtížemi schůdný a často pokrytý kamenitými poli.

 

Hranice dnes i dříve

Západně, těsně pod vrcholem, se svažuje rozlehlá mýtina, umožňující pěkný rozhled na svahy Kamenné (736 m), Přírodního parku Trhoň (odtud necelých 10 km) se Žďárem, Konesovým vrchem, Bábovkou a Bílou skalou. Za nimi pak vystupuje masiv Radče s věží vysílače (odtud asi 18,5 km), která nám poslouží jako dobrý orientační bod.

Přes Gundálku a Korunu kdysi vedla hranice oddělující majetek České královské koruny od pozemku ve vlastnictví panství Rožmitál. Patrně již před rokem 1852 byla na hranici vystavěna mohutná zeď, na sucho poskládaná z kamenů. Zbytky základového zdiva stoupající k vrcholu Koruny na druhé straně a pak prudce klesající do údolí Třítrubeckého potoka nalezneme na Gundálce dodnes. Na některých místech byla zeď přerušena a místo ní vyhloubena hluboká strouha, což je patrné právě na vrcholu Gundálky. I dnes tudy vede hranice – tentokrát oddělující Středočeský a Plzeňský kraj, zdi již netřeba.

Podle některých pramenů (Hajšman, Vogeltanz: Brdy opět otevřené) byla kdysi na Gundálce bouda a čihadla, čímž je patrně myšlen myslivecký či pytlácký posed. Dnes Gundálka působí dojmem odlehlosti a opuštěnosti, i když v horní části zmíněné mýtiny jedno z "čihadel" najdeme.

 

Od Pilské nebo od Strašic

Na Gundálku se vypravíme nejspíše po zelené turistické značce. Můžeme po ní vyrazit od Pilské studánky přes Bor. Na jižním svahu Koruny je místo, kde vlevo od cesty zahlédneme zbytky hraniční zdi. Ta nás volným lesem dovede k vrcholu Gundálky. Je to jen asi 350 m od značené trasy. Nic nám ovšem nebrání, abychom na Gundálku vyrazili ze strašické strany. Zde nás ke Koruně povede tatáž zelená, jež začíná na Třítrubecké louce.

Na popisované výlety do Brd, sloužící k inspiraci čtenáře, se raději nebudeme vydávat bez orientačních pomůcek a kvalitní mapy, ať už v papírové či elektronické podobě. Trasu si předem promyslíme, neboť i zkušený poutník může zabloudit ve zhusta nepřehledném a turisticky neznačeném terénu.

Mgr. Jaroslav Hodrment

Otevřít mapu