Dlouhý kámen: vrcholová partie mezi Tokem a Houpákem

Cesta Aliance je jednou z nejvýznamnějších brdských lesních cest, ve své nejvyšší části překlenující sedlo mezi dvěma brdskými vrcholy – Tokem (865 m) a Houpákem (794 m). Vrcholová část Aliance je zároveň důležitou křižovatkou. Tato lokalita se jmenuje Dlouhý kámen.

16 kmBrdy

Pokud se vydáme po Alianci od Obecnice, stoupáme řadou serpentin (zde zelená značka), z nichž se nám postupně vlevo otevírají pěkné pohledy na rozlehlou náhorní planinu Toku (bývalou dopadovou plochu). Blížíme-li se k vrcholu stoupání, jako první zde uvidíme nezpevněnou, na počátku silně zamokřenou odbočku vlevo, značenou červeně. Tato lesní cesta (navazujíc na tzv. požární pás) vede přímo k vrcholu Toku, nejvyšší hoře Brd. Pokud se po ní vydáme, začnou se nám postupně po levé straně otevírat rozsáhlá vřesoviště, pokrývající takřka bezlesou severní část náhorní roviny Toku. Právě z těchto partií bývá jeden z nejzajímavějších širokoúhlých rozhledů v Brdech.

Vraťme se ale zpět k Dlouhému kameni. Jako další, naproti předchozí, je zde odbočka vpravo, červeně značená lesní cesta zvaná Travnatá či Travěnka, která nás dovede k vrcholu Houpáku (na jeho vrcholu je jeden z betonových vojenských srubů). Z něj můžeme přehlédnout nejen bývalou cílovou plochu Jordán, ale za dobrého počasí také podstatnou část severních Čech.

Ale opět se vraťme zpět na Dlouhý kámen. Dále, kousek za odbočkou na Travnatou, vidíme vlevo další důležitou odbočku, ve skutečnosti se jedná o jakýsi trojúhelník, vyúsťující do zpevněné lesní cesty, zvané Dřevěnka. Poté bychom dorazili k lovecké chatě Carvánka.

Pokud z Aliance nikam odbočovat nebudeme, za horizontem klesáme do údolí potoka Reservy (mezi Jordánem a Korunou) a kolem vojenského areálu U Němých pokračujeme k zámečku Tři trubky a dále do Strašic.

Křižovatka Dlouhý kámen je tedy důležitým rozcestím, ze kterého si můžeme naplánovat řadu velmi zajímavých výletů.

Jaroslav Hodrment

Tok 

Lesní cesta Aliance patří k nejvýznamnějším brdským komunikacím.

 

Aliance

Z bezlesé severní planiny Toku se otevírá široký pohled k severním hranicím České republiky.

Otevřít mapu