Cyklotoulka babím létem

Výlet pro cyklisty; horské nebo trekové kolo

31 kmBrdy

Vyrazíme po cyklotrase č. 2275 po Teslínské cestě kolem boudy Václavka až na křižovatku s cyklotrasou č. 2273 (2), uhneme na ní (po zelené TZ) a pokračujeme až na Hořejší Padrťský rybník (3). Tady cyklotrasu opustíme a po červené TZ jedeme alejí kolem Dolejšího Padrťského rybníka na rozcestí u jeho hráze, kde stávala obec Padrť (4). Přejedeme hráz a stoupáme alejí na křižovatku v bývalé Přední Záběhlé (5). Z „hlavní“ silnice odbočíme a opět stoupáme do sedla Na Rovinách (bod č. 6; 778 m). Tady uhneme vpravo, kolem zarostlých základů někdejší hájovny a pokračujeme až k objektu meteoradaru na hoře Praha (bod č. 7; 862 m). V okolí jsou pěkné rozhledy. Od traumabodu č. 24 začíná Tocká lesní cesta a po ní se vydáme přes sedlo U sv. Jana (822 m) až k odbočce na Malý Tok (8). Jsme v polovině výletu a můžeme využít krátkou (asi 200 m) neznačenou odbočku k nádherné vyhlídce Pod Malým Tokem (823 m) – návrat stejnou cestou.

 

Náš výlet vede přes vrchol Malého Toku (844 m) na rozcestí (9) s Pražskou linkou. Po ní uhneme vpravo a zakrátko dospějeme na Borskou cestu (10) nedaleko Boudy U Břízy. Projedeme kolem ní – na křižovatku (11) s cestou Myší díra. Uhneme vpravo a dál po Borské dojedeme na křižovatku U Vojáka (12) s Jeřábeckou cestou (vede kolem vrcholu Brdce). Zůstáváme na Borské cestě a místy i ostřeji klesáme k hornímu toku Třítrubeckého potoka, překročíme jej a krátkým stoupáním dorazíme na krásnou luční enklávu Bor (13) – už na Obecnické cestě. Po ní (a zelené TZ) se vydáme vpravo, vzhůru do Borského sedla (790 m). Odtud nás už čeká jen klesání – až do Příbrami. Cesta je sice místy plná výmolů, ale rychle ubývá. Projedeme kolem studánky Pilka a jsme na rozcestí s modrou značkou U Pilské studánky (14). Klesáme nyní společně se zelenou i modrou značkou kolem hráze Pilské nádrže na rozcestí Pila (15). Opustíme tu zelenou značku a pokračujeme po Slaninské cestě k hájovně U Slaniny a do Kozičína, Lazce a kolem stadionu 1. FK vjedeme do Příbrami. Cestu můžeme zakončit třeba občerstvením na nám. 17. listopadu na příbramském sídlišti. Až sem je to 31 km. Cesta je náročnější spíš svojí délkou a je sympatické, že je na ní mnohem víc klesání (605 m), než stoupání (405 m). Vede po zpevněných, místy asfaltových komunikacích.

 

Občerstvení – možnosti: Teslíny, Kozičín. jinak studánky: U Hořejšího Padrťského rybníka (studna), Nad Perkanskou, Pilka.

Ubytování – možnosti: Příbram, Bohutín, Rožmitál, Věšín

Mapa trasy: Podzimní cyklovýlet

Profil trasy: Podzimní cyklovýlet A

 

Zajímavosti na cestě:

Teslíny – nejvýše položené (711 m) trvale obydlené sídlo v Brdech a ve Středočeském kraji. Hrázděná hájovna, památný buk, občerstvení.

Bouda Václavka – bývalá strážní bouda, dnes lovecká chata, nedaleko rybníček, hezké louky.

Hořejší Padrťský rybník – nejrozsáhlejší (115 ha) vodní nádrž v Brdech, půvabné okolí, lovecká chata (nepřístupná), studna. Nejnavštěvovanější místo v CHKO Brdy.

Padrť – bývalá obec, nuceně vystěhovaná a zbouraná v r. 1953 na půvabných pláních, připomínajících Šumavu, pod hrází Dolejšího Padrťského rybníka (65 ha).

Přední Záběhlá – křižovatka. Stávala zde část obce Záběhlá, nuceně vystěhované a zbourané v r. 1953. V okolí louky na Padrťských pláních.

Sedlo Na Rovinách – vysoko položené sedlo, stávala zde dvojhájovna (přemístěna do Nepomuku), půvabné loučky, Boží muka a pěkný roubený seník–chlívek. Důležitá křižovatka cest.

Prahadruhá nejvyšší hora Brd (862 m) s 60m věží srážkového radaru (nepřístupný). V okolí pěkné vyhlídky, vč. tzv. Čákovy vyhlídky. Stával zde také radar, který za války naváděl letadla Luftwaffe (četné zbytky staveb v okolí).

Malý Tok – třetí nejvyšší hora Brd (844 m). Nedaleko nádherná Vyhlídka pod Malým Tokem (823 m; GPS: 49.6537950N, 13.8476317E) po neznačené odbočce.

Bouda U Břízy – bývalá strážní bouda v sedle hlavního hřebene Brd (824 m). Východisko na vrch Hradiště (841 m).

Bor – kouzelná luční enkláva (750 m). Stávala zde reprezentativní hrázděná arcibiskupská myslivna a hájovna. Zbouráno v r. 1959. Jedno z nejdeštivějších míst v Brdech. Na loukách pěkná nádrž. Krásné výhledy. V blízkosti vrch Koruna (837 m).

Pilská nádrž – objemem (1,9 mil. m3) největší vodní nádrž v Brdech (673 m). Rezervoár pitné vody pro Příbram, pěkné okolí. Začíná zde bývalý umělý vodní kanál Struhy dlouhý 17,5 km.

U Slaniny – hájovna a obora s jeleny, častý cíl vycházek.

 

 

Klíčová místa – GPS souřadnice

Bod

Název místa, nadm. výška

GPS souřadnice

Km

1

Teslíny, zast.bus, 711 m, TB č. 26

49.6226186N, 13.7564472E

0

2

Křiž. 2275/2273; 649 m

49.6377125N, 13.7842994E

2,8

3

Hořejší rybník, chata, 637 m

49.6478003N, 13.7555461E

6,1

4

Býv. Padrť, rozc.; 635 m; TB č. 30

49.6611639N, 13.7615542E

7,8

5

Býv. Přední Záběhlá, křiž.; 694 m

49.6600806N, 13.7867456E

9,7

6

Na Rovinách; 778 m; TB č. 23

49.6669694N, 13.8107353E

11,7

7

Praha, radar; 857 m; TB č. 24

49.6576636N, 13.8177733E

13,2

8

Malý Tok, odb. k vrcholu; 841 m

49.6548853N, 13.8457111E

15,3

9

Malý Tok, křiž. Pražská linka; 826 m

49.6615806N, 13.8434797E

16,0

10

U Břízy – Pražská linka/Borská; 823 m

49.6616917N, 13.8488869E

16,4

11

U Břízy – Borská/Myší díra; 822 m

49.6653028N, 13.8446811E

17,0

12

U Vojáka – Borská/Jeřábecká; 811 m

49.6714133N, 13.8501314E

17,8

13

Bor, rozc.; 750 m; TB č. 20

49.6883522N, 13.8528350E

19,8

14

U Pilské stud., rozc. Obecnická/Perkanská; 700 m

49.6811333N, 13.9004711E

23,5

15

Pila, rozc. Slaninská/Prokopská; 663 m

49.6777731N, 13.9147192E

24,8

Legenda: TB – traumabod; rozc. – rozcestí; křiž. – křižovatka

Otevřít mapu