K řece Vltavě máme my Příbramané blízko. Kouzlo hradu Zvíkov, který příhodně leží na skalnatém ostrohu při soutoku řek Vltava a jejího levostranného přítoku Otava, obdivovali příbramští vodáci již v padesátých letech minulého století. Tehdy ovšem, ještě před vybudováním Orlické přehrady, ze svých kánoí hleděli na hrad, umístěný na skále vysoko nad jejich hlavami.

 

V současnosti má hrad Zvíkov, k jehož založení učinil zakoupením pozemků první krok Přemysl Otakar I., své kouzlo. Rozsáhlá opevněná stavba postupně budovaná zejména Václavem I., který zde často pobýval, či Přemyslem Otakarem II., rozhodně patří k nejpřednějším stavbám české středověké architektury.

Patrně největší proslulost získal hrad za vlády Karla IV. Ten jej dal opravit a rád v něm také prodléval. Zajímavé je, že před dostavbou Karlštejna to byl právě důkladně opevněný hrad Zvíkov, který sloužil také jako dočasné úložiště korunovačních klenotů.

Turisté zde často a rádi využívají služeb osobní lodní dopravy. Ze Zvíkova se můžeme vypravit po proudu Vltavy k Orlické přehradě, či opačným směrem k Týnu nad Vltavou. Je možné absolvovat také malý či velký okruh po vzduté části Otavy až ke kostelíku sv. Anny.

Od zvíkovského přístavu se otevírá pohled na protější Přírodní památku Kopaniny. Ta se vypíná na borovicemi porostlém skalnatém úbočí. Na území této pěkné lokality se můžeme ovšem dostat také pěšky či na kole, a to od zvíkovského Otavského mostu. Zde na levém břehu Otavy začíná Naučná stezka Orlík – Zvíkovské Podhradí, která důkladně mapuje historii voroplavby, tvrdou chlapskou práci vorařů. Stezka je opravdu zajímavá. Otevírají se z ní pěkné výhledy na protější Zvíkov a na Orlickou přehradní nádrž.

V sezoně je zajímavé sledovat, kolik rybářských pramiček, obytných lodiček či lodí, plachetnic nebo parníků poklidně brázdí vlny orlického jezera. Pěkný pohled. Vůbec není špatné do Povltaví zavítat, třeba i na podzim.

Jaroslav Hodrment