Památník Lety u Písku

Přidat do plánovače +

Tábor Lety byl zprvu kárný pracovní tábor, později také sběrný tábor a tzv. cikánský tábor během druhé světové války, zřízený na okraji obce Lety v dnešním okrese Písek.

Kontakty


Památník Lety u Písku
Lety 67
398 04 Čimelice

pamatniky@rommuz.cz
774 855 225
www.letypamatnik.cz

Oficiální označení tábora se v závislosti na jeho funkci měnila. Tábor byl založen 8. srpna 1940 jako kárný pracovní tábor.

Od 9. března 1942 zde byl vybudovaný sběrný tábor se zpětnou platností od ledna 1942. Podmínky internace ve sběrném táboře byly srovnatelné s kárným pracovním táborem – počet internovaných Romů byl menšinový.

Od srpna 1942 se sběrný tábor mění v tzv. cikánský tábor v Letech u Písku. Proměňuje se i skladba vězňů – jedná se o osoby protektorátními úřady považované za Cikány, tedy především o české Romy. Ti byli drženi za nelidských podmínek a většinou zde nebo později v jiných koncentračních táborech zahynuli.

Na místě byl v 70. letech 20. století vybudován zemědělský podnik – velkokapacitní vepřín. V 90. letech 20. století byl u vepřína zřízen památník, v srpnu 2017 vláda rozhodla o odkupu vepřína od jeho vlastníka, jeho následné demolici a vybudování památníku.

Od dubna 2018 Muzeum romské kultury spravuje areál bývalého vepřína i Kulturní památku Lety (od ledna 2018).

4. září došlo k revokaci usnesení vlády ze dne 21. 8. 2017 č. 609 a ze dne 23. 10. 2017 č. 766 a je schváleno uvolnění prostředků na demolici a archeologický výzkum ve výši 111,5 milionu Kč včetně DPH.

Muzeum romské kultury v současné době provádí pouze udržovací práce v okolí vepřína. Nyní probíhají přípravy k vyhlášení krajinářsko-architektonické soutěže o návrh nového památníku. Výsledek soutěž by měl být znám na jaře 2020 a v souvislosti s tím dojde k demolici vepřína.

Areál vepřína je střežen a zároveň probíhá likvidace náletových křovin a sečení trávy včetně udržování Kulturní památky Lety.

Informační centrum v obci Lety (obecní úřad) je otevřeno každý den 9 – 17 hodin.

Vzdálenost z Příbrami: 26,5 km. 

Aktuálně je volně přístupná kulturní památka Lety (pomník Zdeňka Hůly, replika baráku a amfiteátr), společně s novou naučnou stezku, která se dějinám tábora věnuje. Naučná stezka začíná v obci Lety před obecním úřadem a vede kolem bývalého tzv. cikánského tábora až ke kulturní památce Lety.