Václav Dražan (1917-1979)

Narodil se 16. července 1917 v početné rodině příbramského horníka Josefa Dražana. Dražanovi žili společně s matčiným bratrem, řídícím učitelem, varhaníkem, zpěvákem a sbormistrem Bohumilem Soukupem, který hudebně nadané bratry Josefa a Václava vzdělával. Václav Dražan v roce 1937 odmaturoval na příbramském gymnasiu a zapsal se k přednáškám na katedře dějin hudby Filosofické fakulty UK v Praze.

Po uzavření českých vysokých škol nacisty v listopadu 1939 pracoval jako úředník a soukromě studoval varhanní a klavírní hru, dirigování a komponování. Navzdory velkému talentu se rozhodl vrátit do Příbrami a v roce 1944 nastoupil na místo zestárlého ředitele chrámové hudby Bohumila Fidlera. Po válce dokončil studia, obhájil disertační práci „Po stopách hudby kantorů na Podbrdsku“ a v roce 1947 byl promován doktorem filozofie. Vyučoval na gymnasiu, komponoval církevní hudbu, hrál na varhany a řídil chrámový sbor. V roce 1948 uzavřel sňatek s PhMr. Libuší Fáměrovou.

Počátkem padesátých let převzal řízení Příbramské filharmonie. V důsledku společenského teroru musel kvůli svému působení v církevním prostředí v roce 1956 odejít ze školství. Stal se archivářem Rudných dolů, a tak se zbavil politického šikanování. Ve volném čase se věnoval Příbramské filharmonii. Roku 1959 byl jmenován kapelníkem činoherního orchestru Krajského divadla v Příbrami, který byl sestaven z hudebníků Příbramské filharmonie. Pro divadlo pak komponoval scénickou hudbu.

V roce 1968 se vrátil na příbramské gymnasium a pro televizi natočil s Příbramským dětským sborem pásmo koled, které se o Vánocích 1969 vysílalo v pořadu Příbramské betlémy. Politická normalizace a výtky ředitele gymnasia kvůli malé politické angažovanosti ztrpčovaly Václavu Dražanovi život. V roce 1977 odešel do důchodu a 22. února 1979 neočekávaně zemřel v sanatoriu na Pleši.

Hudební pozůstalost (notové autografy) jsou od roku 1985 uloženy ve Státním okresním archivu v Příbrami. Najde se mezi nimi na 40 opusů: osm mší, drobnější vokální skladby pro kostelní účely, komorní, scénická, baletní a orchestrální tvorba.

Zdroj: Vladimír Vepřek: Písemná pozůstalost PhDr. Václava Dražana. Státní okresní archiv Příbram, 1994.

Zpracovala: PhDr. Věra Smolová, ředitelka SOA Příbram