Kolem roku 1880 se Jeroným Colloredo-Mansfeld rozhodl vystavět ve svých lesích lovecký zámeček. Povolán byl uznávaný rakouský architekt a urbanista Camillo Sitte (autor urbanistických plánů Děčína, Liberce, Teplic, Olomouce), a tak vznikla půvabná romantická stavba, která byla šťastně umístěna nedaleko soutoku Padrťského a Třítrubeckého potoka.

 

Stavbu loveckého zámečku, navrženou v duchu romantického historismu, provedla vídeňská firma. Zámeček byl vybaven loveckými trofejemi, malbami a rytinami s loveckými výjevy, měl vlastní vodárnu a vodní elektrárnu. Kolem byl zřízen přírodní park s exotickými dřevinami. 

Jeroným Colloredo-Mansfeld patrně netušil, kam se otočí vrtkavé kolo dějin a kdo bude později jeho zámeček obývat. V třicátých letech zde například krátce pobyl prezident Tomáš Garrigue Masaryk, později jeho nástupce Edvard Beneš. Za německé okupace zde několik let bydlel polní maršál Walter von Brauchitsch. Po roce 1948 zámeček sloužil k ubytování několika generálů a komunistických pohlavárů. To bylo patrně důvodem, proč jej nepostihl nelítostný osud mnohých brdských obcí, mysliven a hájoven, jež nechala armáda ve vojenském prostoru zdemolovat. 

Kolem roku 1980 ještě prošel zámeček rekonstrukcí podle projektu architekta Chvojky z Vojenského projekčního ústavu (vytápění, vodovod, výbava interiérů, oprava zděných částí, přístavby kolem zámečku atd.), takže dnes nevidíme zámeček ve zcela původní podobě. V roce 2014 byl zámeček s přilehlými pozemky včetně vodní elektrárny prohlášen kulturní památkou, což zajišťuje ochranu areálu z hlediska památkové péče. 

V současnosti, po zrušení vojenského újezdu a zřízení CHKO Brdy, zde pracují Vojenské lesy a statky na poměrně rozsáhlé expozici Dům přírody. Expozice je zbudována převážně v bývalé hospodářské části zámku, nikoli tedy v zámku samém. Interaktivní expozice má několik sekcí, jež lze prozkoumat po dětské i „dospělácké“ linii. Věnují se přírodě i historii pohoří, samozřejmě včetně jeho nedávné armádní minulosti. Děti čeká i venkovní hřiště a nechybí „lesní“ kaple na místě, kde bývala kaple skutečná.

Na lovecký zámeček nejspíš vyrazíme po modré přímo ze Strašic podél Padrťského potoka (Klabavy). Od jihovýchodního okraje obce, kde je také parkoviště, to máme jen asi 2,5 km. K zámečku můžeme vyrazit také od Padrťských rybníků, například po lesní cestě Josefka (cyklotrasa 2252). Od Dolejšího Padrťského rybníka je to asi 7 km. Nadneseně lze říci, že kdo neviděl Tok, Jordán, Padrťské rybníky, Valdek nebo Třítrubecký zámeček, v Brdech jako by nebyl. 

Jaroslav Hodrment

Výlet v kostce

Oblast: Brdy
GPS start: Strašice, jihovýchodní kraj, 
Parkoviště GPS: 49.7191806N, 13.7668253E 
Trasa: Strašice – zámeček Tři Trubky 
mapy.cz/s/ladopumecu
Vzdálenost: 2,5 km
Typ: pro pěší i cyklisty
Náročnost: mírná
Značení: modrá
Zajímavosti: soutok Třítrubeckého a Padrťského potoka, zámecká vodní elektrárna