Svatá Hora

Přidat do plánovače +

Národní kulturní památka Bazilika Nanebevzetí Panny Marie Svatá Hora je významný barokní areál a poutní místo, tyčí se nad městem ve výšce cca 590 m již téměř 350 let.

Podrobnosti

Otevírací doba


Areál Svaté Hory:
PO-SO 6.30-18.00 h, NE 6.30-17.00 h
Infocentrum, prodejna a muzeum:
PO-SO 9.00-16.00 h, NE 9.00-17.00 h
Svatohorské schody:
letní čas: PO-NE 8.00-17.00 h
zimní čas: PO-NE 8.00-15.30 h

Parkování


Placené parkoviště se nachází v Balbínově ulici 200 m od poutního areálu.

Bohoslužby


PO-SO: 7:00, 9:00, 17:00 h
NE: 7:30, 9:00, 11:00, 15:30 h
více na https://svata-hora.cz/bohosluzby/

Prohlídky areálu


https://svata-hora.cz/pro-navstevniky/prohlidky/
Veřejnosti je areál otevřen k individuálním návštěvám.

Kontakty


Římskokatolická farnost kostela Nanebevzetí panny Marie
Svatá Hora 591
261 01 Příbram II

basilica@svata-hora.cz
+420 318 429 930
http://svata-hora.cz

Informace

Nejbližší MHD zastávka


Svatá Hora - linka 2, 3, 7, 10, 19
Svatá Hora, areál - linka 6

Gastro v okolí

365 schodů do nebe

Svatá Hora je nejvýznamnějším mariánským poutním místem v Čechách. Raně barokní areál s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, ambity a bohatou výzdobou shlíží na Příbram už více než tři století. Na některé životní otázky tu však možná najdete odpověď dodnes.

Místo opředené pověstmi

Od 15. století stála v místech dnešního rozsáhlého areálu jen malá kaplička, do které byla zřejmě na počátku 17. století přenesena dřevěná soška Panny Marie s Jezulátkem. Dnes má tato vzácná soška své místo přímo uprostřed stříbrného oltáře v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Podle pověstí ji vyřezal sám pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Od té doby začaly na Svatou Horu proudit davy věřících, aby se k sošce pomodlili. 

Svatohorskou kapličku navštívil také slepý Jan Procházka, kterému se zde podle pověsti zázračně navrátil zrak. V roce 1647 pak byla Svatá Hora svěřena do správy jezuitů, kteří zde podle plánů italského architekta Carla Luraga nechali vybudovat promyšlený barokní komplex. Od roku 1861 o Svatou Horu pečuje řád redemptoristů.

Pokladnice barokního umění

Svatohorskému areálu vévodí na vyvýšené terase kostel Nanebevzetí Panny Marie, kde se koná většina bohoslužeb. Baziliku obklopují ambity ve tvaru obdélníku, v jejichž rozích se nachází čtyři osmiboké uzavřené kaple. Na severovýchodní straně stojí rezidence, ve které žijí redemptoristé – duchovní a správci Svaté Hory. 

K areálu Svaté Hory patří také několik památek v bezprostředním okolí. Před hlavním vstupem se rozléhá náměstí s kamenným mariánským sloupem. Na nedalekém svahu se můžete zastavit u sousoší Kalvárie nebo Svatohorského dubu, podle pověsti zasazeného již v době panování císaře Karla IV. Z jižní strany k svatohorskému komplexu přiléhá Toufarova louka, park s křížovou cestou a Mariánskou studánkou. 

Z centra Příbrami vede na Svatou Horu kryté schodiště. Až ke Korunovačnímu oltáři by schodů mělo být celkem 365, jako je dnů v roce.

Příležitost k modlitbě i odpočinku

Pokud se chcete o historii Svaté Hory dozvědět více, zúčastněte se komentované prohlídky areálu s průvodcem. V rámci dalších prohlídkových okruhů uvidíte i další svatohorská zákoutí: hodinovou věž, sklepy pod probošstvím, horní chodbu rezidence nebo svatohorskou zvonici s osmi zvony, z nichž pět zaznívá při oblíbené zvonkohře. 

Navštívit můžete také svatohorské poutní muzeum, jehož stálá expozice přibližuje historii poutního místa a jezuitského řádu nebo unikátní archeologické nálezy, které tu byly objeveny během rekonstrukce v roce 2015.