Richard Tesařík (1915-1967)

Genmjr. Richard Tesařík se narodil 3. 12. 1915 v Praze. Hrdina SSSR, jeden z nejznámějších představitelů čs. zahraničního protifašistického vojenského odboje, legendární velitel našich tankových vojsk v době 2. světové války.

Od roku 1921 žila Tesaříkova rodina v Příbrami. Richard zde navštěvoval obecnou a poté měšťanskou školu. Patřil k aktivním členům zdejšího Sokola. V době nacistické okupace bojoval v čs. vojenských jednotkách v SSSR. Nejprve jako pěšák a později velel našim tankistům. Proslavil se v mnoha bitvách a za účast při osvobozování Kyjeva získal nejvyšší sovětské vyznamenání, titul Hrdina Sovětského svazu. Během Karpatsko-dukelské operace byl těžce raněn a přišel o oko.

Za hrdinské činy na východní frontě obdržel mimo jiné pětkrát Československý válečný kříž 1939, Československou vojenskou pamětní medaili, Československou vojenskou medaili Za zásluhy I. stupně, medaili Za chrabrost před nepřítelem, Řád Slovenského národního povstání, Zlatou medaili čs. vojenského Řádu bílého lva Za vítězství, dva Řády rudé hvězdy, polský Stříbrný kříž Řádu Virtuti Military a další.

Počátkem 50. let 20. století se začaly vyhrocovat jeho vztahy s nejvyššími armádními špičkami oněch let, nevyjímaje tehdejšího ministra obrany gen. JUDr. Alexeje Čepičku. Následovalo přeřazení Tesaříka na nižší funkce, až po trestní stíhání, včetně pobytu ve vyšetřovací vazbě v r. 1953. Po odchodu Alexeje Čepičky mu byla v r. 1956 udělena hodnost generálmajora. I poté však měl problémy se svými nadřízenými a v r. 1960 byl propuštěn do zálohy, čímž jeho vojenská dráha definitivně skončila.

Po celé poválečné období Tesaříkova života se velmi pravděpodobně projevovaly posttraumatické reakce na válečné zážitky a ovzduší 50. let 20. století, kdy u něj docházelo zejména v souvislosti s jeho vězněním a probíhajícími politickými procesy i k pochybnostem o smyslu vlastních válečných útrap. Tyto stavy jen prohlubovaly Tesaříkovu životní krizi. Později se zhoršil také jeho zdravotní stav. Do důchodu odešel ze zdravotních důvodů v roce 1966, krátce na to 27. 3. 1967 zemřel na následky infarktu v době pobytu v Ústí nad Labem. Urna s ostatky gen. Richarda Tesaříka spočívá v rodinném hrobě v Příbrami.

Hrdina SSSR, jeden z nejznámějších představitelů čs. zahraničního protinacistického vojenského odboje, legendární velitel našich tankových vojsk v době 2. světové války. Se Středočeským krajem ho pojí jeho životní osudy v Příbrami a také v Berouně, kde sloužil v předválečném období u pěšího pluku 38. Po 2. světové válce působil též v Milovicích. Tesaříkovi synové Richard a Vladimír se proslavili jako zpěváci pop-music a členové hudební skupiny YO YO BAND.

Zpracoval: PaedDr. Josef Velfl, ředitel Hornického muzea Příbram