Hornický vláček a skluzavka na Drkolnově

Přidat do plánovače +

Na dole Anna je možné vstoupit do podzemí a projet zdejším důlním vláčkem Prokopskou štolou k nejhlubší šachtě březohorského revíru.

Kontakty


www.muzeum-pribram.cz

Informace

Nejbližší MHD zastávka


skluzavka - Slunná
hornický vláček - průmyslová zóna

Důlní vláček

Jedná se o obnovenou historickou dráhu, vybudovanou po roce 1884 pro dopravu stříbrné a olověné rudy. Hornické muzeum Příbram zprovoznilo tuto ojedinělou technickou zajímavost a atrakci pro děti i dospělé na trase v areálu Ševčinského dolu na Březových Horách. Žádné jiné hornické muzeum u nás nepřepravuje návštěvníky z jednoho dolu do druhého, navíc jízda vláčkem, kromě neobvyklého zážitku ze samotného způsobu přepravy, umožňuje také netradiční výhledy na krásné panorama pohoří Brd.
Trasa vláčku je dlouhá 230 m.

Jízda úpadnicí (jako po skluzavce)

Důl Anna spojuje s dolem Vojtěch jednak 330 m dlouhá přístupná vodní štola z konce 18. století a dále třičtvrtě kilometru dlouhé důlní dílo zvané Wasserlauf ze 16. století, do něhož je možné sfárat výtahem. Součástí unikátní technické památky je atrakce pro děti i dospělé – jízda úpadnicí dlouhou 51 m do podzemí (jako po skluzavce). Důl Drkolnov je vzdálen cca 1,5 km – nutný přesun vlastním vozidlem či pěšky za doprovodu průvodce. Je doporučena pevná obuv a vhodný oděv (teplota v podzemí 8 C°).