Naučná stezka Padák

Přidat do plánovače +

V příbramském lesoparku Padák si můžete projít naučnou stezku s jedenácti zastaveními, která vás seznámí s funkcemi krajiny a lesa v ekosystému.

Informace

Nejbližší MHD zastávka


Příbram sídliště

Nejbližší občerstvení


SeZaM bistro Nový Rybník
Příbram - Restaurace Maják

Prostřednictvím informačních tabulí se seznámíte s přírodními ději, jako jsou fotosyntéza, vodní režim, vady dřeva, určování letokruhů, poznávání listnaných a jehličnatých dřevin, s potravním řetězcem a dalšími zajímavostmi. Tabule také hravou formou informují o práci v lese během celého kalendářního roku. Na stezce se také nacházejí hrací a poznávací prvky. Trasa naučné stezky měří cca 2,7 km.