Zámeček – Ernestinum

Jednou z historicky nejvýznamnějších staveb Příbrami je Zámeček-Ernestinum, původně dřevěná tvrz církevních majitelů panství, tyčící se několik desítek metrů od náměstí T. G. Masaryka.
V současné době se zde nachází Galerie Františka Drtikola Příbram se stálou expozicí děl tohoto světoznámého fotografa, malíře, příbramského rodáka (František Drtikol 1883-1961). Kromě Informačního centra a kanceláří jsou v Zámečku-Ernestinu další výsavní prostory určené tematickým expozicím, zpravidla výtvarného charakteru.

Historie Zámečku:

Kromě funkce opevněného správního sídla feudálních držitelů zabezpečovala též relativně nejschůdnější přístupovou trasu ke středu města ve směru od severovýchodu. Její existence ve 13. století je pouze hypotetická, byť se podařilo doložit osídlení v těchto místech řadou archeologických vykopávek. Přestavba dřevěné tvrze v kamenný hrádek, jádro dnešního Zámečku-Ernestina, je věrohodně prokázána až od poloviny 14. století. Souvisí s činorodými aktivitami snad nejslavnějšího majitele panství arcibiskupa Arnošta z Pardubic.

Arnoštův nástupce arcibiskup Jan z Jenštejna nechal tvrz koncem 14. století obehnat zdí a hlubokým příkopem. K úplnému zasypání příkopu došlo v letech 1841-47 v souvislosti s novou zástavbou města, odtud i název přilehlé ulice Na Příkopech. Vstupní brána do nádvoří směřovala od jihu, od náměstí, a zajišťoval ji pravděpodobně padací most. Vchod hlavního objektu však původně ústil v nádvoří ze západního traktu tvrze (nyní je situován v jižním křídle Zámečku). Pod hrádkem bylo ve skále vytesáno rozsáhlé sklepení s průchodem do přízemních místností objektu. Stavba disponovala vlastní studnou, což mělo velký význam při obléhání. Tato významná dominanta Příbrami se podle zakladatele nazývala Ernestinum, později Marienburg, dlouhá léta byl zažitý název Zámeček a před několika lety se město vrátilo k původnímu pojmenování. V současné době je oficiální název Zámeček-Ernestinum.

Stavba citelně utrpěla za husitských válek, dále v 16. století při nepokojích měšťanů namířených proti vrchnostenské správě, v době 30leté války a také mnoha nevhodnými stavebními úpravami. Do dnešního dne se proto dochoval pouze na východní straně gotický arkýř kaple s žebrovou klenbou a ještě několik dalších prvků.

V tvrzi sídlil purkrabí, který spravoval arcibiskupské panství. Také Arnošt z Pardubic sem údajně často jezdíval, což potvrzují mimo jiné i listiny jím zde vydané v roce 1358 a 1360. Za svého příbramského pobytu prý z hruškového dřeva vyřezal sošku Madony, kterou pak umístil na oltář v arkýři. Historický objekt zažil též v letech 1673 a 1680 návštěvu rakouského císaře Leopolda I. Habsburského, přenocoval zde roku 1810 rakouský císař František I. Habsburský a na akademickou půdu Vysoké školy báňské tady vstoupil v roce 1920 československý prezident Prof. Tomáš Garrrigue Masaryk. Zcela mimořádný význam v moderních dějinách Zámečku-Ernestina sehrál rok 1849, kdy se po rozsáhlé přestavbě stala tato budova prvním sídlem montánního učiliště, později báňské akademie a Vysoké školy báňské, která tady existovala až do školního roku 1945-46.

Zdroj: PaedDr. Josef Velfl: Památky Příbrami v obrazech /vydáno 2008/

Infocentrum

INFORMAČNÍ CENTRUM

Infocentrum Městského úřadu Příbram
Zámeček - Ernestinum, Tyršova 106, Příbram

telefon: 318 402 381
bezplatná linka: 800 555 600

e-mail: info@pribram.eu 

Infocentrum otevřeno denně:
červen - září 10.00-17.00 h
říjen - květen 10.00-16.00 h
(kromě 24. – 26.12. a 1.1.)

Videogalerie

video
více videí

Fotogalerie

více fotek