Budova konviktu a Jiráskovy sady

Přidat do plánovače +

K původně církevním stavbám se řadí někdejší tzv. nový arcibiskupský konvikt v novorenesančním francouzském slohu z roku 1892, dílo architekta Vojtěcha Ignáce Ullmanna a jeho spolupracovníka a příbuzného Bedřicha Münzbergera.

Kontakty


Budova konviktu
Jiráskovy sady 113
261 01 Příbram I

Informace

Nejbližší MHD zastávka


Jiráskovy sady
Fibichova

Související místa

Ubytování v okolí

Dům je učebnicovou ukázkou vrcholného historismu s hojným užitím čistých slohových elementů neorenesance. Od roku 1922 do roku 1946, mimo nacistickou okupaci, v konviktu sídlil rektorát Vysoké školy báňské v Příbrami, poté v letech 1946-50 objekt využíval opět arcibiskupský konvikt a následně až do roku 1990 okresní národní výbor a krátce okresní úřad. Při necitlivých úpravách byla zrušena kaple. V současnosti zde působí Vysoká škola zdravotnictva a socialnej práce sv. Alžbety.

Městské sady byly založeny v polovině 19. století. Hlavní kaštanová alej sloužila jako městská promenáda a ve dřevěném altánu na jejím konci se zejména koncem 19. století konaly koncerty. V roce 1921 byly sady pojmenovány po Aloisi Jiráskovi. Jeho dílu je věnována pískovcová socha od příbramského sochaře Václava Šáry z roku 1938.

Alej lemují budovy příbramských vzdělávacích ústavů. Bývalý sirotčinec a opatrovna (čp.115) pochází z let 1888-91, v novorenesančním objektu čp. 113 z let 1881-82 sídlilo do roku 1949 reálné gymnázium, dnes je zde Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická.  Novobarokní budova základní školy byla postavena v letech 1906 -1908 pro potřeby státní reálky.