Báňské ředitelství

Východní stranu náměstí T. G. Masaryka uzavírá jedna z nejhonosnějších staveb ve městě.

Jedná se o dvoupatrovou administrativní budovu, v omítce bosovanou, s nádherně zdobeným litinovým zábradlím na balkóně nad vstupním portálem, realizovanou v letech 1846 - 47 v empírovém slohu stavitelem Stieborem pro potřeby báňského ředitelství (kanceláře, zasedací a reprezentativní místnosti, byly, technické, provozní a sociální zázemí atd.).
Datum stavby nám přibližuje chronogram s římskými číslicemi na atice: MDCCCXXXXVI - 1846).

Dům báňského ředitelství byl v minulosti svědkem mnoha velkolepých hornických parád, roku 1889 tu pobýval v době návštěvy Příbrami při vojenských manévrech následník rakousko-uherského trůnu arcivévoda František Ferdinand d´Este, z balkónu objektu představitelé města v říjnu 1918 slavnostně vyhlásili Československou republiku a v květnu 1945 vítali spojenecké vojáky, kteří se podíleli na osvobozování naší země od nacismu.

Dne 7. 3. 1946 vydalo Ministerstvo průmyslu zřizovací listinu pro Příbramské rudné doly, n. p. Příbram (bývalé Státní doly na stříbro a olovo v Příbrami), a to splatností od 1. 1. 1946. K 14. 8. 1947 byly přejmenována na Rudné a tuhové doly, n. p., Příbram. Do správy tohoto subjektu patřila všechna česká a moravská ložiska rud neželezných kovů, od roku 1947 i grafitu. V roce 1949 došlo k rozdělení ložisek mezi několik nově vzniklých menších podniků. V Příbrami zůstaly Středočeské rudné doly, n. p., které spravovaly obě ložiška březohorského revíru, po určitou dobu také další rudná ložiska na Příbramsku a částečně i v jiných lokalitách Čech. Od 1. 4. 1958 vznikly sloučením všech dílčích podniků v Čechách Rudné doly, n. p. , Příbram.

Roku 2006 získalo tuto nemovitou kulturní památku město Příbram. V přízemí budovy sídlí Městská policie Příbram.

Zdroj: PaedDr. Josef Velfl: Kulturní památky Příbrami

Infocentrum

INFORMAČNÍ CENTRUM

Infocentrum Městského úřadu Příbram
Zámeček - Ernestinum, Tyršova 106, Příbram

telefon: 318 402 381
bezplatná linka: 800 555 600

e-mail: info@pribram.eu 

Infocentrum otevřeno denně:
červen - září 10.00-17.00 h
říjen - květen 10.00-16.00 h
(kromě 24. – 26.12. a 1.1.)

Videogalerie

video
více videí

Fotogalerie

více fotek