Josef Theurer (1862-1928)

Prof. Dr. Josef Theurer se stal prvním rektorem Vysoké školy báňské v Příbrami. Patřil zároveň mezi nejvýznamnější báňské specialisty se zaměřením na matematickofyzikální výzkumy. Vedle své profese působil také jako nadšený podporovatel ochotnického divadla v Příbrami, byl klavírním virtuózem, dirigentem, muzikologem a propagátorem české hudby. Patřil mezi blízké přátele slavných osobností našeho kulturního života – Antonína Dvořáka a Aloise Jiráska.

Josef Theurer přišel na svět v Litomyšli 20. 11. 1862 v rodině stavebního inženýra. Gymnázium absolvoval v rodném městě a ve studiu pokračoval na pražské univerzitě, které roku 1885 ukončil doktorátem z oboru fyziky. Několik let pracoval jako asistent na katedře fyziky, v letech 1888–1895 působil na gymnáziích v Jindřichově Hradci, Pelhřimově a v Praze. Roku 1895 se habilitoval na Báňské akademii v Příbrami na nově zřízené katedře vyšší matematiky a fyziky. Roku 1902 byl na ní jmenován profesorem a v roce 1904 zvolen na této škole nově pojmenované Vysoká škola báňská (VŠB) v Příbrami jejím prvním rektorem. Tuto funkci zastával v letech: 1904–1905, 1917–1921, 1926–1927.

Theurerova vědecká činnost zaujímá několik fyzikálních disciplín. Angažoval se především při řešení problémů teoretické a aplikované fyziky, zejména v oblasti optiky, elektromagnetismu, akustiky, termodynamiky, záření a dalších oborů, a publikoval i desítky matematických statí. Svůj výzkum koordinoval s obecným trendem četných studijních cest do výzkumných ústavů ve Francii, Německu a ve Švédsku, a po léta pak udržoval s nimi tvůrčí kontakty. Byl jedním z prvních českých fyziků, kteří se zabývali i studiem radiofonie. Byl též autorem jedné z prvních českých učebnic fyziky pro střední školy (v roce 1894). Z jeho významnějších prací je nutné připomenout „Úvod do nauky záření“ (r. 1910); „O pokrocích i měření emanace“ (r. 1924); „Radioaktivity a názory na hmotu“ (r. 1927). Další jeho pojednání byla publikována v Hornickém věstníku, Báňském světě, v Časopisu pro pěstování matematiky a fyziky i v jiných periodikách. Byl autorem úvahy o vývoji české fyziky (v roce 1912) a obsáhlého díla „Památník Vysoké školy báňské v Příbrami za léta 1899 do 1924“ (z r. 1924), v němž navázal na předchozí dějiny tohoto ústavu sepsané pro léta 1849–1899 prof. Josefem Hrabákem. Josef Theurer jako pedagog vychoval řadu odborníků v oboru báňského strojnictví. Po léta působil i jako erudovaný klavírista, dirigent, zároveň též hudební teoretik a nadšený propagátor české hudby. Svým vědeckým dílem patří do generace montánních techniků, kteří připravovali nástup vědeckotechnického procesu v hornictví našich zemí.

Josef Theurer zemřel v Příbrami 7. 9. 1928 ve věku 66 let. Theurerův pohřeb se zde konal 9. září a 10. září 1928 došlo v Praze ke kremaci. Jeho popel byl nejprve uložen v Příbrami a poté do hrobu rodičů v rodné Litomyšli. Příbram se v minulosti nezachovala nejlépe k odkazu tohoto výjimečného člověka a nedocenila jeho zásluhy o město, báňské vědy, školství a národní kulturu. Roku 1930 sice došlo k pojmenování podle Theurera náměstí pod svatohorským návrším v areálu budov Vysoké školy báňské, jejíž osudy v mnoha krizových letech úspěšně řídil.

V roce 1947 vznikl dokonce v ateliéru akademického sochaře Václava Šáry (1893–1951) model Theurerovy busty. Místo jejího dokončení a umístění na Theurerově náměstí došlo během komunistické totality v roce 1951 k přejmenování tohoto prostranství při příležitosti odhalení památníku Julia Fučíka na náměstí nesoucí název po onom komunistickém novináři, který neměl s Příbramí nic společného… S návratem demokracie po listopadu 1989 se také město Příbram pokusilo oživit některé opomíjené tradiční hodnoty. Nemohlo tudíž pominout ani osobnost prof. dr. Josefa Theurera. Jeho jméno se vrátilo do názvu náměstí a podle dochovaného modelu Šárova díla deponovaného v Hornickém muzeu Příbrami nechalo vedení města vytvořit ve Svojitkově slévárně a strojírně ve Staré Huti u Dobříše bronzovou bustu, která se dočkala slavnostního odhalení 13. 10. 2001 v rámci oslav 150. výročí vzniku středního hornického školství v Příbrami. Byla instalována na kamenný monolit v parkové úpravě náměstí Dr. Josefa Theurera poblíž budov někdejší VŠB, nyní Střední průmyslové školy Příbram a Vyšší odborné školy.

Zpracoval: PaedDr. Josef Velfl, ředitel Hornického muzea Příbram