Josef Kholl (1914-1944)

Genmjr. in mem. Josef Kholl se narodil 22. 7. 1914 v Plavsku u Stráže na Nežárkou.  Hrdina Československa in memoriam, významná osobnost protifašistického odboje za 2. světové války doma i v čs. zahraničních jednotkách na Západě i Východě.

Stručná charakteristika: Od roku 1919 žil na území současného Středočeského kraje, v obci Vysoká u Příbrami. V nedalekém Bohutíně navštěvoval obecnou a poté měšťanskou školu a v Příbrami v letech 1926 – 1933 studoval na reálce, kde i maturoval. Po zvládnutí vojenské prezenční služby zahájil studia na Vojenské akademii v Hranicích. Po vyřazení v hodnosti poručíka působil od roku 1936 u pěšího pluku 38 v Berouně. Po hitlerovské okupaci vlasti 15. března 1939 opustil armádu a byl přijat na administrativní místo u tehdejšího Ministerstva sociálních věcí. Bezprostředně na to se zapojil do výstavby ilegální vojenské odbojové organizace Obrana národa na Berounsku a plnil mimo jiné roli spojky mezi skupinami na Berounsku, Rakovnicku a Příbramsku. Poté, co gestapo proniklo do ilegální sítě odbojové organizace, rozhodl se v březnu 1940 pro odchod do exilu. Přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Řecko, Turecko a Sýrii se dostal až do Palestiny, kde byl u zrodu čs. vojenské zahraniční jednotky pod velením legendárního pplk. Karla Klapálka. Zde sloužil ve velitelských funkcích a zúčastnil se všech významných bojů na Blízkém východě a v severní Africe, od roku 1943, po převelení, také na sovětské frontě. Vyznamenal se při bojích v Západní poušti během syrského tažení u Tobruku, podílel se na osvobozování Kyjeva, Žaškova, Bílé Cerkve. Dne 22. 9. 1944 padl hrdinskou smrtí jako velitel 1. pěšího praporu 1. čs. brigády 1. čs. armádního sboru na Dukle. Byl dekorován řadou čs. a spojeneckých vyznamenání.

Jméno gen. in mem. Josefa Kholla je spjato s několika místy Středočeského kraje – Příbramskem, Berounskem, Rakovnickem. Patří mezi nejznámější velitele čs. zahraničních jednotek v době 2. světové války a hrdiny protifašistického odboje. Tato osobnost se nesmazatelně zapsala do dějin československého vojenství.

Padl 22. 9. 1944 u trigonometru 694 poblíž města Dukla v Polsku, pochován v Rakovníku.

Zpracoval: PaedDr. Josef Velfl, ředitel Hornického muzea Příbram