Blažej Mixa (1834-1915)

Narodil se 2. února 1834 v Příbrami jako syn příbramského měšťana a voskáře Jana Mixy. Po ukončení nižší reálky vstoupil do závodu svého otce a v roce 1869 jej převzal. Od mládí se účastnil veřejného života, byl spoluzakladatelem příbramských kulturních spolků. V roce 1867 byl zvolen členem obecního zastupitelstva. Do jeho života zasáhla rodinná tragédie, když mu v říjnu 1876 během čtrnácti dnů zemřely na záškrt a spálu všechny čtyři děti ve věku od 2 do 6 let. Trvalo několik roků, než prázdné místo zaplnila dcera Irena. V roce 1888 převedl firmu na svého synovce a plně se věnoval politické činnosti. Veškeré úsilí věnoval rozkvětu svého města. Byl velkým podporovatelem Sokola,  jehož starostou byl v letech 1871-1874. Tělocvičné jednotě přál i v dalších letech a podílel se na tom, že roku 1903 byla otevřena zdejší sokolovna. Pokrokovým činem byla i plynofikace města 1901, díky níž získalo město kvalitní veřejné osvětlení.

Několikrát byl zvolen do městské rady, pracoval ve výboru Městské spořitelny. Při volbách konaných roku 1899 byl zvolen starostou města a zůstal jím až do roku 1909. Tento úřad opustil pro vysoký věk. V roce 1889 byl zvolen do Zemského sněmu království Českého a o dva roky později za Mladočechy i do Říšské rady. V roce 1897 se stal čestným občanem města Příbramě. Zemřel 24. prosince 1915 ve Slaném, pohřben byl ale v Příbrami.

Zdroj: Horymír 1915. Josef Velfl: Příbram v průběhu staletí. Příbram 1998.

Zpracovala: PhDr. Věra Smolová, ředitelka SOA Příbram