Antonín Vepřek (1907-1978)

Narodil se 24. prosince 1907 v Úmoníně u Kutné Hory. Mimořádné hudební schopnosti ho nasměrovaly ke studiu na učitelském ústavu v Kutné Hoře, kde se hře na housle a výuce hudby věnovala značná pozornost. Po maturitě působil na Litoměřicku. Po okupaci v roce 1939 odešel s manželkou a dcerou z obsazeného pohraničí do Příbrami, kde opět našel uplatnění jako učitel. Začal hrát na violoncello v Příbramské filharmonii a převzal vedení pěveckého spolku Lumír-Dobromila. Oba spolky poskytovaly obyvatelům města bohaté kulturní vyžití. Už v červnu 1939 představil veřejnosti pěvecký sbor žákyň měšťanské dívčí školy, který pak začal sklízet úspěchy i v rozhlase.

Později učil na II. ZDŠ v Příbrami a ve volném čase se věnoval sbormistrovské práci. Příbramský dětský sbor se pod jeho vedením a s klavírním doprovodem Jiřiny Mandové stal pojmem. V roce 1967 se stal ředitelem IV. ZDŠ v Příbrami. Do důchodu odešel v roce 1971, pokračoval však ve výuce hudební výchovy a řízení pěveckého sboru, se kterým se účastnil soutěží, nahrával pro rozhlas a pořádal mnoho koncertů. Repertoár sboru se neustále obměňoval a byl doplňován i skladbami soudobých autorů. Antonín Vepřek zemřel 13. ledna 1978.

Písemná pozůstalost je od roku 1980 uložena ve Státním okresním archivu v Příbrami a dokumentuje Vepřekovu pedagogickou, sbormistrovskou a organizátorskou činnost. Obsahuje též korespondenci s významnými osobnostmi různých oblastí české kultury, plakáty a programy ke koncertům Příbramského dětského sboru z let 1943 až 1977.

Zdroj: Jana Čermáková: Písemná pozůstalost Antonína Vepřeka. Státní okresní archiv Příbram, 1981.

Zpracovala: PhDr. Věra Smolová, ředitelka SOA Příbram

Infocentrum

INFORMAČNÍ CENTRUM

Infocentrum Městského úřadu Příbram
Zámeček - Ernestinum, Tyršova 106, Příbram

telefon: 318 402 381
bezplatná linka: 800 555 600

e-mail: info@pribram.eu 

Infocentrum otevřeno denně:
červen - září 10.00-17.00 h
říjen - květen 10.00-16.00 h
(kromě 24. – 26.12. a 1.1.)

Videogalerie

video
více videí

Fotogalerie

více fotek