Nižší ze dvou osmistovek Jižních Brd, vrchol Nad Maráskem (805 m), najdeme necelých 5 km severozápadně od známějšího Třemšína (827 m). Na rozdíl od poklidného majestátního Třemšína však vrcholové skalisko Nad Maráskem, ze kterého se na svět dere porost pokroucených borovic, činí tuto brdskou horu značně dramatičtější, navíc s pěknou vyhlídkou.

Vrcholovou partii Marásku (dříve Morázku) tvoří jihovýchodně orientovaná řada rozeklaných skal, často hustě zarostlých a obtížně přístupných. Nejvyšší a nejzajímavější část, označená tabulkou, však poutníkovi umožňuje dobrý přístup a pěkný rozhled přes jihozápadní Čechy až k pohraničním horám. Vlevo mezi stromy uvidíme stožár nedalekého vysílače Na Burku. Pod skalami se do údolí spouští kamenné moře.

Na jižních svazích, níže pod temenem Marásku, najdeme zajímavá chráněná území, a to Přírodní rezervaci Fajmanovy skály a Klenky a Přírodní rezervaci Chynínské buky. Avšak také severovýchodní svahy Marásku jsou obohaceny přírodními zajímavostmi, zejména Přírodní památkou Míšovské buky, která se rozkládá v lokalitě zvané Obrovo dílo. Nedaleko je také rozsáhlejší Přírodní rezervace Getsemanka, kterou rozhodně stojí za to navštívit.

Na vrchol Nad Maráskem se nejspíše vydáme z Míšova, odkud vyrazíme po červené (případně po cyklostezce 2168) jižním směrem. Nejprve lesem vystoupáme k boudě Pod Maráskem, odtud vzhůru kolem zmíněné Přírodní památky Míšovské buky (mineme ji vlevo) dojdeme ke křižovatce se žlutou Nad Maráskem. Odtud pár desítek metrů vzhůru dorazíme k samotnému vrcholu.

K cíli se pochopitelně můžeme také vydat po žluté z Borovna či po lesních cestách z Nových Mitrovic, z Chynína kolem zmíněných přírodních rezervací nebo také po červené přes loveckou chatu Moricku z nedalekého Třemšína.  „Míšov a Morázek jsou dvě čarovné kulisy brdského divadla: jedna idylická, druhá romantická až bizarní,“ píše v roce 1925, rok před vyhlášením vojenského prostoru v Brdech, znalec a obdivovatel Brd Zdeněk Tlamich.

Jaroslav Hodrment

GPS start: Míšov - 49.6229586N, 13.7251117E
Oblast: Brdy 
Trasa: mapy.cz/s/ludetubohe
Délka Míšov – Nad Maráskem a zpět: 9,2 km
Typ: pro pěší
Náročnost: střední
Značení: červená
Zajímavosti na cestě: bouda Pod Maráskem
Další tipy na výlet: brdyapodbrdsko.cz