Ladislav Malý (1862-1956)

Narodil se 17. března 1862 v Příbrami v rodině učitele Šebestiána Malého a Johany, dcery bohatého příbramského měšťana Václava Housky. Navštěvoval zdejší nižší reálné gymnasium a po nečekané otcově smrti od roku 1877 zdejší učitelský ústav. Neutěšené poměry, které ve škole tehdy panovaly, ho přiměly přestoupit na pražský učitelský ústav. Po jeho dokončení se v roce 1881 stal podučitelem na Dobříši, po dvou letech byl přeložen na Březové Hory.

Roku 1887 se oženil s Kamilou Marií Herrmanovou, dcerou knížecího lesního správce Vojtěcha Herrmana. Prázdniny využíval k cestování po našich zemích, střední a jižní Evropě. V roce 1897 byl jmenován řídícím učitelem ve Staré Huti u Dobříše. Sám a na vlastní náklady si vyráběl učební pomůcky. Účastnil se kulturního, společenského a spolkového života v Příbrami, na Dobříši i v dalších okolních obcích. V roce 1923 odešel do penze a vrátil se do Příbrami. Stal se správcem zdejšího muzea, k jehož založení dal v roce 1886 podnět. Od roku 1929 vydával Věstník městského musea v Příbrami, v němž také publikoval své drobnější regionální práce. Zemřel v Příbrami 4. března 1956.

Písemná pozůstalost je od roku 1979 uložena ve Státním okresním archivu v Příbrami. Obsahuje práce vlastivědné – cestopisy a průvodce a historické – věnované historii regionu. Beletrie je zastoupena Malého pohádkami, povídkami, romány, pověstmi, divadelními hrami. Významnou skupinu tvoří jeho práce o hračkách, například dílo vydané tiskem Hračky dětí československých (Praha 1895, 355 s.)

Tiskem vydal například také tituly Nový průvodce po Příbrami a okolí (1911), Průvodce po Dobříši a okolí (1911) a souhrnné Příbramsko a Dobříšsko (1930).

Zdroj: Jana Čermáková: Písemná pozůstalost Ladislava Malého. Státní okresní archiv Příbram, 1981.

Zpracovala: PhDr. Věra Smolová, ředitelka SOA Příbram