Komentované vycházky, které nás čekají: 

27. dubna Jarní pouť

1. května Turistický pochod Dvořákova Vysoká