Karel Hail (1819-1893)

Narodil se 25. dubna 1819 v Českém Krumlově. Otec byl dělostřeleckým šikovatelem, a rodina se několikrát stěhovala. Ve 13 letech se začal učit kupcem a během svých obchodních cest si oblíbil Příbram, kde si v roce 1844 najal krám ve Fioronovském domě na rynku, kde později bývala lékárna U Bílého lva. Později si zavedl ještě obchod a výrobu likérů a čokolády v Plzeňské ulici. Záhy se zapojil do společenského života ve městě a v revolučním roce 1848 vstoupil do příbramské gardy, roku 1850 byl zvolen radním a 1853 se stal velitelem střeleckého sboru. V roce 1857 se stal zdejším c. k. poštmistrem.

V roce 1862 byl jedním ze zakládajících členů příbramského Sokola a během let byl jmenován čestným předsedou mnoha příbramských spolků. V letech 1863-1864 a 1867-1893 byl příbramským purkmistrem. Členem okresního zastupitelstva se stal roku 1864 a jeho starostou byl v letech 1867-1893.

Jako předseda místní školní rady a člen okresní školní rady se přičinil o založení zdejších měšťanských škol, zřízení gymnasia a učitelského ústavu, postaral se o městský sirotčinec a chudobinec, prosadil postavení moderní nemocnice. Centrum za jeho působení získalo tvář výstavného města, v roce 1890 byla vybudována reprezentativní budova spořitelny a radnice. Velkorysý lidumil se dokonce dokázal vzdát velké části svého platu starosty ve prospěch chudých dětí. Zemřel 22. června 1893.

Zdroj: Horymír 1893. Josef Velfl: Příbram v průběhu staletí. Příbram 1998.

Zpracovala: PhDr. Věra Smolová, ředitelka SOA Příbram