Josef Hrabák (1833-1921)

Prof. Dr. Ing. Josef Hrabák se narodil 13. 4.  1833 v Siré u Rokycan.


C. k. dvorní rada, český montanista a vysokoškolský pedagog, mezinárodně uznávaný vědec.


V letech 1853 – 1856 absolvoval Báňskou akademii v Banské Štiavnici. V tomto slovenském městě poté nastoupil ve státním báňském závodě. Po zvládnutí provozní praxe se stal roku 1862 asistentem hornictví na Báňské akademii ve štýrském Leobenu, kde později jako docent přednášel obor technické matematiky a báňského strojnictví. V roce 1864 byl přeložen do horního závodu v Příbrami a v tomto středočeském městě působil až do své smrti v roce 1921. Po absolvování praxe ve zdejším  montánním provozu byl roku 1867 jmenován profesorem báňského a hutního strojnictví na příbramské Báňské akademii, na níž působil až do roku 1899, přičemž v letech 1879 – 1880 a 1885 – 1888 na pozici ředitele. Hrabákovo vědeckovýzkumné a literární dílo zahrnuje přes 50 knižních a časopiseckých pojednání publikovaných v letech 1864 – 1909. Zařadil se mezi evropsky uznávané vědce v oboru teorie parních strojů, báňského strojnictví a důlních lan. Byl autorem slovníků hornické a hutnické terminologie a dalších děl. Jeho práce byly překládány do němčiny, angličtiny, ruštiny. Josef Hrabák patřil též k průkopníkům organizované české turistiky.


Prof. Dr. Ing. Josef Hrabák byl jednou z nejvýraznějších osobností české vědy a techniky 19. a počátku 20. století, navíc se stal nejvyšším reprezentantem jediné vysoké školy na území současného Středočeského kraje (Báňské akademie, Vysoké školy báňské v Příbrami). Autorstvím německo-českého hornického a hutnického slovníku přispěl zásadním způsobem k tvorbě české technické terminologie. Se Středočeským krajem je rovněž úzce spjat svým působením v Klubu českých turistů a publikační činností vlastivědného charakteru.


Zemřel 15. 7. 1921 v Příbrami.


Text: PaedDr. Josef Velfl, ředitel Hornického muzea Příbram