Výletníky láká Jezevčí skála po dlouhá desetiletí. Vypíná se nad obcí Dobřív, která stojí za návštěvu zejména kvůli unikátnímu a stále funkčnímu vodnímu hamru.

 

Jihovýchodně nad malebnou podbrdskou vesničkou Dobřív (zde řada roubených chalup, vodní hamr) se zvedá jeden z výrazných brdských vrchů, zvaný Převážení (607 m). Z jeho vrcholové partie k východu pozvolna klesá kamenitý, prastarý, převážně bukový háj. Ze západního svahu se naopak strmě zvedá romantická Jezevčí skála, kterou opravdu nelze přehlédnout. 

Jezevčí skálu ve skutečnosti tvoří pásmo skalisek, sjednocených severojižní osou, protkané břízami a pokroucenými borovicemi. Ve střední části jsou skaliska nejvyšší a nejmohutnější, a to zejména z pohledu od vrcholu Převážení. 

Dvojvrchol Jezevčí skály je rozštěpen úzkým průchozím koridorem. Ze severní části skaliska je pěkný pohled na Přírodní park Trhoň s Bábovkou (609 m) a Konesovým vrchem (590 m). Asi kilometr severovýchodním směrem bychom odtud volným lesem dorazili do podobné, avšak rozsáhlejší a také velmi pěkné skalnaté lokality, zvané Florián. 

Na Jezevčí skálu se nejspíše vypravíme z obce Dobřív. Odtud naším směrem vede trasa žluté turistické značky. Asi 500 metrů od vstupu do lesa přejdeme můstek přes potok Kudibál. Od něj pokračujeme ještě asi 700 metrů, kde na výrazné křižovatce lesních cest odbočíme ze žluté vlevo a po nezpevněné a neznačené cestě stoupáme k vrcholu Převážení. 

Na horizontu cesty budeme mít po pravé ruce vrchol Převážení a po levé straně z lesa vystoupí Jezevčí skála. Ta byla za první republiky (stejně jako nedaleký Florián) častým cílem výletů. A nelze se tomu divit. Jezevčí skála opravdu stojí za zhlédnutí.

 

Jaroslav Hodrment