Jarní cyklovýlet do Brd

Délka výletu: 36 km

Typ: cyklovýlet

Náročnost: střední

 

Popis trasy

Kdy je to možné, držíme se už vyznačených cyklotras č. 302, 8190 a 8198 a také turistického značení. U Hornického muzea Příbram se vydáme přes Litavku do Podlesí, napojíme se na cyklotrasu č. 302 a spolu s ní dojedeme až do Nového Podlesí, kde ji opustíme a přes Oseč dojedeme ke křižovatce U Vojáka nad Obecnicí (pěkný výhled do kraje) a na cyklotrasu č. 8198. Vystoupáme do Obecnického sedla, zahneme vpravo na Buršovskou lesní cestu (LC) a po ní pojedeme až na křižovatku s LC Káňská. Pokračujeme po ní a dále po Čihadelské na Obecnickou. Tady uhneme vpravo a stoupáme až do Borského sedla na křižovatku s Jeřábeckou cestou. Na ni uhneme a těsně mineme vrchol Brdců s možností hezkých výhledů a na křižovatce U Vojáka pod Brdci přejedeme na Borskou LC. Po ní nejprve skoro po rovině až k Boudě U Břízy, od ní již klesáním na křižovatku U Obrázku s cestami Planýrkou, Zalánskou a Andělskou – na cyklotrase č. 8190 a modré tur. značce. Po ní také vyrazíme vlevo a hned na další křižovatce zabočíme na Havelskou LC. Po modré dojedeme až na Skelnou Huť. Přejedeme na Perkanskou LC a překonáme malé stoupání na hřeben Závírky a pak klesáme k Pilskému potoku. Od něj dále po modré stoupáme až na rozcestí U Pilské studánky a rozcestí s LC Struhy těsně pod Pilskou nádrží. Zabočíme na Struhy a podél vodního kanálu dojedeme až do Lázu. Zde je otevřená restaurace a občerstvení nám možná přijde vhod. Potřebujeme se dostat k odbočce do místní části Kout, kde začíná příjemná polní cesta přes pastviny do Bohutína. Po cestě mineme někdejší důl Rudolf, projedeme kolem Vysokopeckého rybníka a napojíme se na naučnou stezku podél Litavky. Když dorazíme ke stadionu 1. FK Příbram, už je to jen na dohled k výchozímu bodu – Hornickému muzeu. Předtím se ale můžeme občerstvit v restauraci U Modré kočky.

 

Nenechte si ujít:

Bouda U Břízy: Nevyužívaná strážní bouda.

Skelná Huť: Někdejší sklárna, nyní se zde nabízejí krásné pohledy do okolí.

Pilská nádrž: Vodní plocha v půvabném údolí, která slouží mj. jako zásobárna vody pro Příbram.

Struhy: Kanál, který přiváděl vodu z Brd na Březové Hory, kde bývala využívána k průmyslovým účelům; tato ojedinělá technická památka je ale v neutěšeném stavu.

Lesopark Litavka: Nedávno zbudovaná naučná stezka přibližuje místní faunu i flóru a také hornickou minulost regionu. Na jejím začátku/konci u stadionu je malá obora se zvěří.

Těžní věž Rudolf: Betonová věž, která připomíná těžbu olova v této lokalitě. V Bohutíně se také můžete zastavit ve skanzenu Řimbaba.

Restaurace v Lázu, Bohutíně a na Březových Horách

 

Pavel Čámský

Bod

Název a nadm.výška

GPS souřadnice

km

1

Podlesí, lávka přes Litavku; 503m

49.6824697N, 13.9828061E

0,4

2

Nové Podlesí, rozc.; 522m

49.7040678N, 13.9764333E

3

3

Obecnice, rozc. U Vojáka; 581m

49.7037903N, 13.9387108E

5,9

4

Obecnické sedlo (Rovina); 719m; TB 17

49.6843856N, 13.9173389E

8,5

5

Rozc. Buršovská a Káňská cesta; 768m

49.6902439N, 13.9006447E

10

6

Rozc. Káňská a Čihadelská cesta; 800m

49.6893833N, 13.8840794E

11,3

7

Na Třetí (Čihadelská/Obecnická); 737m

49.6825808N, 13.8881564E

12,2

8

Borské sedlo,rozc.Jeřábecká; 790m

49.6849686N, 13.8630081E

14

9

Rozc.U Vojáka pod Brdci; 812m

49.6714169N, 13.8501764E

16

10

Rozc. U Obrázku; 771m; TB 21

49.6528053N, 13.8565278E

18,5

11

Rozc.Andělská/Havelská cesta; 757m

49.6531942N, 13.8606906E

18,8

12

Skelná Huť, rozc. Perkanská; 715m; TB 16

49.6700839N, 13.8791014E

22

13

Rozc.U Pilské studánky; 700m

49.6811369N, 13.9005161E

24,1

14

Pilská nádrž, cesta Struhy,rozc.; 672m

49.6784989N, 13.9124464E

25,2

15

Láz-Žernová,hájenka; 642m

49.6597786N, 13.9038206E

28

16

Láz, odbočka; 584m

49.6524578N, 13.9164806E

29

17

Láz, V Koutě; 581m

49.6530692N, 13.9187981E

29,3

18

Bohutín; 561m

49.6574589N, 13.9385392E

31

19

Bohutín, odbočka místní zástavbou;551m

49.6559586N, 13.9439464E

31,3

20

Vysoká Pec, důl Rudolf; 546m

49.6646397N, 13.9555119E

32,5

21

Lesopark Litavka, NS; 537m

49.6674731N, 13.9595247E

33

22

Příbram, stadion 1.FK; 510m

49.6782211N, 13.9766478E

35