Hřiště Na Cihelně

Přidat do plánovače +

Nové víceúčelové hřiště Na Cihelně vzniklo v místě původního, v posledních letech nevyužívaného, chátrajícího sportoviště.

Kontakty


szm.pb.cz

Zcela nový sportovní areál se skládá ze dvou hřišť s umělým povrchem. Velké hřiště o rozměrech 46x26 m je určeno pro fotbal, házenou, basketbal, nohejbal a volejbal. Druhé, menší hřiště o velikosti 15x9 m je samostatně oploceným prostorem určeným pro malé děti, zejména pro hraní fotbalu. 

Areál nového hřiště je oplocen a vstup je možný třemi vchody – po stávajícím zrekonstruovaném schodišti z ulice tř. Osvobození, nově vybudované schodišti z téže ulice a dále z Cihlářské ulice.

Původní prostor získal přestavbou novou podobu. V průběhu stavby došlo mimo jiné k odtěžení velkého množství přilehlého valu, který byl následně vymodelován do vhodnějšího tvaru. Dále byly odstraněny betonové základy a plochy, které byly objeveny při zemních pracích. Došlo také k vykácení a likvidaci velkého množství náletových dřevin a nevzhledných neudržovaných keřů. Náhradní výsadba zeleně bude provedena až při vhodných klimatických podmínkách v podzimních měsících letošního roku.