Hřiště Hlinovky

Kontakty


szm.pb.cz

Hřiště Hlinovky v Drkolnovské ulici na Zdaboři je v provozu od roku 2008. Současný provoz hřiště probíhal formou zpoplatněného hodinového pronájmu v rozsahu max. 2 hodiny denně. Toto omezení provozní doby vyplývalo z akustické studie z doby kolaudace hřiště. 

V roce 2022 došlo k prověření možné změny podmínek provozu hřiště a byla zpracována nová hluková studie. Výsledky této studie byly předány s žádostí o vyjádření na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze – Územní pracoviště Příbram. KHS sdělila souhlasné stanovisko s provozováním hřiště v širším rozsahu než doposud. Na základě těchto vyjádření byl radě města předložen návrh nového režimu provozu hřiště, a ta ho dne 8. 8. 2022 schválila.

Od nové sezony 2023 tak dojde k úpravě provozního řádu hřiště Hlinovky, které nově bude moci být v provozu ve všední dny 6 hodin denně a o víkendech až 8 hodin denně.

Vstup bude zdarma

Dalším benefitem nového režimu fungování hřiště Hlinovky pro návštěvníky je bezplatný vstup. Od nové sezony 2023 je vstup na hřiště zdarma. Poplatek za pronájem hřiště bude vybírán pouze v případech konání hromadných akcí, které musí pořadatel před jejich konáním nahlásit provozovateli.

Správa hřiště zůstane i nadále pod organizací Sportovní zařízení města Příbram, provoz hřiště jako takový přejde zřejmě na Osadní výbor Zdaboř.