Florián. Tak se na dobových pohlednicích popisovalo oblíbené romantické skalisko, tvořící nápadný závěr severovýchodního výběžku, vyrůstajícího z brdského vrcholu Převážení (607 m).

Asi 15–20 metrů vysoká a takřka 700 m dlouhá hradba rozeklaných skal stoupá ke svému vrcholu v jižní části (566 m), kde přechází v povlovnější zalesněné svahy. 

Romantické skalisko Florián svírá s protějším Vlčí (602 m) soutěsku, kterou se prodírá Ledný potok. Ten přitéká ze Zadních Bahen (bývalé vojenské cvičiště) a ještě výše pramení nedaleko lesní cesty Vlásenka, i když v oblasti prameniště bývá jako pramen také označena jeho severní větev, poblíž horní části lesní cesty Josefka. V Ledném potoce se patrně dosud vyskytuje vzácná a chráněná malá rybka vranka obecná, která je bioindikátorem nejčistších toků. Na vlastní oči jsem ji tu však neviděl. 

Severní, nižší, závěrečná část hřebene Floriánu s porostem starých borovic poskytuje výhled na protější rozložité temeno Vlče a dolů na soutěsku s klikatícím se Ledným potokem. Z některých částí vrcholové pasáže spatříme také temeno Přírodního parku Trhoň s Bábovkou (609 m) a Konesovým vrchem (590 m). Na Florián prý chodíval i milovník Brd, český divadelní herec Jindřich Mošna (Pamětní síň Jindřicha Mošny, Dobřív). 

Pokud chceme vystoupat na vrcholový hřeben Floriána, zvolíme si raději mírnější západní svah. Od lesní cesty zde můžeme vystoupat mýtinou. Východní svah je ostrý nebo strmý, povětšinou neschůdný. Vezmeme si pevnou obuv a při pohybu členitým hřebenem budeme opatrní. 

Na skálu Florián se vypravíme patrně z nedaleké Vesnické památkové zóny Dobřív. Orientaci poskytne Ledný potok, podél něhož vede lesní cesta, začínající na komunikaci Dobřív – Strašice (zde parkoviště). Ta nás přivede pod nejatraktivnější a neznámější část skály. 

Jaroslav Hodrment

Výlet v kostce

Oblast: Brdy
GPS start: Dobřív, vesnická památková zóna   49.7151911N, 13.6853597E
Trasa: Dobřív – Florián; mapy.cz/s/lufotohuvo 
Vzdálenost: 3,6 km
Typ: pro pěší
Náročnost: střední
Značení: trasa není značená
Zajímavosti na cestě: venkovské památky Dobřív, Ledný potok