Putování s permoníky

Permoníci Prokop a Světluška vás zvou na procházku městem s několika zastaveními a soutěžními otázkami. Po jejich zodpovězení na vás čeká malá odměna v Informačním centru města Příbram v Pražské ulici.

Podzemní obyvatelé

Skřítkům žijícím v podzemí se odpradávna říká permoníci. Ti, kteří střeží příbramské podzemí, se jmenují Prokop a Světluška. A proč mají domov zrovna pod zemí, kde panuje neustále tma? Příbram bývala královským horním městem, ve kterém se těžilo hlavně stříbro, olovo a později uran. Permoníci havířům pomáhali. Radili jim, kde kutat, nebo je upozorňovali na hrozící nebezpečí. Slyšet permoníka přinášelo štěstí. Pokud jej havíř potkal, měl pozdravit „Zdař Bůh“. Protože těžba v Příbrami ustala již před lety, permoníci se v opuštěných štolách trochu nudí a rozhodli se proto připravit pro vás procházku městem s několika zastaveními a soutěžními otázkami. Herní plán k vyplnění si můžete stáhnout zde.

Otázky

  1. Kolik schodů je z ambitů ke Korunovačnímu oltáři na Svaté Hoře?
  2. Kolik zvonů je v hlavní věži nad bazilikou Svaté Hory?
  3. Kolik věžiček má kostel sv. Jakuba na náměstí T. G. Masaryka?
  4. Kolik havířů drží městský znak na nároží městské radnice?
  5. Co drží v ruce Arnošt z Pardubic před Zámečkem-Ernestinem?
  6. Který známý fotograf má v Zámečku-Ernestinu?
  7. Kolik knoflíků má na kabátku vodník v areálu Nového rybníka?
  8. Jakou barvu mají šaty Panny Marie v průčelí kostela sv. Vojtěcha na náměstí J. A. Alise?
  9. Které dva letopočty jsou uvedeny v horní části šachetní budovy Ševčinského dolu (Hornické muzeum Příbram) a co označují?
  10. Kolik černých důlních vozíků se čtyřmi boky je ve venkovním prostranství kolem Ševčinského dolu? Hledejte v celém areálu, prozkoumejte každý kout!

Po procházce se s odpověďmi zastavte v Informačním centru města Příbram v Pražské ulici 129. Za správné odpovědi zde na vás čeká malá odměna.